Metodyk e-learningu

Jakiej osoby szukamy?

 • doświadczonej: takiej, która może pochwalić się doświadczeniem w zakresie kreatywnej pracy z tekstem, dla której różnorodność tematyczna contentów nie stanowi problemu
 • posiadającej kompetencje metodyczne: umiejętnie dostosowującej odpowiednią i efektywną formę przekazywania wiedzy/umiejętności, uwzględniając rodzaj contentu, jego odbiorców oraz przyjęte cele i założenia projektowe
 • ze zmysłem estetycznym i poczuciem estetyki: potrafiącej zwizualizować swoje pomysły na statycznych slajdach PowerPoint, które pomogą Klientowi zachwycić się lekcją e-learningową zanim jeszcze trafi ona do etapu produkcji
 • zaangażowanej i ambitnej: gotowej do uczenia się i rozwijania swoich umiejętności tak, by wspólnie z zespołem poszerzać ofertę produktów e-learningowych dla naszych Klientów
 • z pakietem kompetencji osobistych: takiej, która potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i zarządzać czasem, jest otwarta i łatwo nawiązuje relacje

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w e-learningu: znającej możliwości programu Articulate Storyline i potrafiącej wykorzystać je do zaprojektowania scenariusza angażującej i atrakcyjnej produkcji e-learningowej
 • znajomość i obsługa programów graficznych i/lub programów do animacji

Jaka będzie Twoja rola?

Finalnym efektem Twojej pracy będą scenariusze e-learningowe, ale aby ten rezultat osiągnąć, będziesz musiał/-a m.in.:

 • uczestniczyć z zespołem w spotkaniach z Klientami w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań Klienta
 • współuczestniczyć w pracach nad koncepcją produkcji e-learningowych, która najpełniej zrealizuje potrzeby zgłaszane przez Klienta
 • przeanalizować kontent dostarczony przez Klienta pod kątem możliwości e-learningowych
 • zaprojektować scenariusz lekcji w oparciu o dostarczony wsad merytoryczny (prezentacja PowerPoint zawierająca treści lektorskie wraz z wizualizacją ekranów i opisem interakcji)
 • dostarczać inspiracje i pomysły dla rozwoju oferty produktów e-learningowych

Co chcemy Ci zaoferować?

Rozwój

potrafimy identyfikować mocne strony pracownika i wspierać go w tym, aby wykorzystywał je w codziennej pracy. Potrafimy też słuchać tego, co mówi pracownik i dawać mu możliwości, by pracował nad tymi obszarami, które wymagają lub które chce udoskonalić

Pracę z najlepszymi

współpracujemy z firmami, które są liderami swoich rynków. Realizacja projektów dla nich to szansa na poznanie praktyk i standardów pracy najlepszych organizacji w Polsce i bezcenne doświadczenia projektowe

Różnorodność i doświadczenie

nasi Klienci wiedzą, że wszelkie oferowane przez nas działania są projektowane z myślą o ich indywidualnych potrzebach i z wykorzystaniem możliwie najatrakcyjniejszych form. Twoje pomysły będą więc dużym wsparciem przy projektowaniu działań z różnych obszarów dla Klientów rozmaitych branż

Nowe narzędzia

stale poszukujemy systemów i narzędzi, które pozwalają podnosić jakość realizowanych projektów. Będziesz więc swobodnie uczyć się obsługi przydatnych rozwiązań, z którymi nie miałeś dotychczas do czynienia

Stabilizację

myślimy o naszych pracownikach długofalowo. Z każdą nową osobą w zespole wiążemy duże nadzieje na to, by została z nami na dłużej

Czego potrzebujemy, żeby rozpatrzyć Twoją aplikację?

 1. CV przesłane na adres kariera@profes.com.pl
 2. Dopełnienia kwestii formalnych, tj.: zapoznania się z poniższą klauzulą rekrutacyjną oraz zawarcia w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (treść poniżej)

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko „nazwa stanowiska”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Administratorem Danych Osobowych jest  PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 71 341 29 51; adres e-mail: rodo@profes.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Aplikuj na 
stanowisko

  Dopuszczalny typ plików: .pdf, .doc, .docx


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram