Trener sprzedażowy

Jakiej osoby szukamy?

 • trenera/ praktyka sprzedaży – osoby, która oprócz bardzo dobrego warsztatu trenerskiego ma również praktyczne doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży
 • energicznej i potrafiącej motywować odbiorców – osoby charyzmatycznej i potrafiącej zaangażować do aktywnego udziału uczestników, którzy brali już udział w niejednym szkoleniu sprzedażowym. Szukamy osoby, która potrafi zmieniać nastawienie ludzi i wpływać na ich motywację do działania tu i teraz
 • gotowej do współpracy merytorycznej – takiej, która nie ogranicza się wyłącznie do poprowadzenia szkolenia, ale bierze odpowiedzialność również za opracowanie koncepcji i przygotowanie aktywności szkoleniowych oraz materiałów
 • poszukującej nowych pomysłów – takiej, która interesuje się bieżącymi trendami w sprzedaży (np. sprzedaż online, sprzedaż przez platformy internetowe, sprzedaż przez media społecznościowej) i szuka sposobów na uzupełnienie projektów o świeże rozwiązania
 • wnikliwej i spostrzegawczej – uważnego obserwatora, który wzbogaci uczestników o „spojrzenie z zewnątrz” i wesprze ich rozwój, zwracając uwagę na kwestie, których dotychczas nie dostrzegali
 • łatwo nawiązującej relacje – osoby o wysokiej kulturze osobistej i otwartej na innych, która stworzy uczestnikom przyjazną i zachęcającą do rozwoju atmosferę oraz będzie ich mobilizować do działania
 • nastawionej na realizację potrzeb Klienta i elastycznej – takiej, która będzie gotowa w pełni zaangażować się we współpracę i zrozumie, jaką wartość PROFES chce dawać swoim Klientom

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia trenerskiego,
 • sprawności i dobrego warsztatu trenerskiego,
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, popartego praktyką w realizacji szkoleń na sali oraz ukończeniem kursu lub szkoły Train The Trainers,
 • dobrej znajomości procesu sprzedaży i procesu obsługi klienta,
 • znajomości procesów tworzenia standardów obsługi klienta w obszarze sprzedaży, opieki nad klientem oraz obsługi telefonicznej,
 • umiejętności diagnozowania potrzeb klienta w celu dopasowania zawartości szkolenia do potrzeb uczestników,
 • doświadczenia w samodzielnym kształtowaniu działań rozwojowych (w tym np. opracowanie szkolenia wraz z angażującymi aktywnościami, opracowanie warsztatu wraz z kejsami menedżerskimi itp.),
 • mobilności i gotowości do współpracy z Klientami na terenie całej Polski,
 • wszechstronności i umiejętności opracowywania i realizacji zróżnicowanych form (m.in.: szkoleń, webinarów, podcastów, działań grupowych, aktywności stacjonarnych, online’owych i realizowanych w miejscu pracy,
 • mile widziane:
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców (sprzedawcy na infolinii, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy parkietowi)
  • doświadczenie we wdrażaniu na stanowisko oraz szkoleniach dla kierowników sprzedaży
  • doświadczenie w branży motoryzacyjnej

Jaka będzie Twoja rola?

 • dołączysz do merytorycznego zespołu Konsultantów i Trenerów, realizujących działania rozwojowe z zakresu wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, w którego zakresie odpowiedzialności leży:
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych i scenariuszy szkoleń wraz z propozycjami angażujących aktywności
  • współuczestniczenie w opracowaniu koncepcji merytorycznej projektu
  • badanie potrzeb rozwojowych uczestników działań rozwojowych
  • projektowanie w oparciu o nie działań obejmujących trzy przestrzenie (aktywności na sali, aktywności digitalne, aktywności on the job – w miejscu pracy)
  • realizacja działań rozwojowych i celów określonych dla danego projektu
  • przeprowadzenie ewaluacji działań wraz z opracowaniem dalszych rekomendacji rozwojowych dla uczestników i rekomendacji doskonalących projekt
  • wsparcie w poszerzaniu know-how PROFES w zakresie rozwoju sprzedaży i obsługi klienta

Co o tym stanowisku mówi Twój przyszły przełożony?

Jednym z naszych priorytetów jest poszukiwanie ciekawych i bardzo praktycznych form dostarczania wiedzy, które są na tyle angażujące, że uczestnik może szybko zwiększyć efektywność działań realizowanych na swoim stanowisku. Coraz częściej argumentem przekonującym Klientów do podjęcia współpracy jest chęć osiągnięcia szybkich efektów – lepszych wyników sprzedażowych czy wyższych wyników badań CX. To wprost przekłada się na oczekiwania, jakie stawiamy naszym trenerom: chcemy, aby projektowane przez nich szkolenia i działania rozwojowe były atrakcyjne, skuteczne i zorientowane na wypracowanie mierzalnych efektów.

Artur Olszewski, Prezes Zarządu PROFES

Co chcemy Ci zaoferować?

Różnorodność branż

grono naszych Klientów obejmuje organizacje z wielu różnych branż, w tym np. produkcji, motoryzacji, sieci sprzedaży, logistyki, finansów czy sektora usług

Pracę z dużymi organizacjami

w większości realizujemy projekty rozwojowe dla dużych firm i polskich oddziałów międzynarodowych organizacji, w tym także duże projekty wiążące nas z Klientami na dłuższy czas

Pracę z Klientami o dużym doświadczeniu w realizacji projektów rozwojowych

oferujemy współpracę z Klientami, dla których opracowywanie nowych projektów wiąże się z rozwijającymi wyzwaniami np. koniecznością zapewnienia różnorodności form, dopasowania projektu do rytmu pracy handlowców czy optymalizacji czasu, jaki uczestnicy poświęcają na rozwój

Projekty hybrydowe

dążymy do efektywnego wykorzystywania nowych technologii w rozwoju, m.in. w projektach blended learning

Długofalowa współpraca

myślimy o naszych Trenerach długofalowo – proponując współpracę, wiążemy nadzieję na jej kontynuację w dłuższej perspektywie

Czego potrzebujemy, żeby rozpatrzyć Twoją aplikację?

 • CV dokumentującego Twoje doświadczenie zawodowe (w tym: od ilu lat jesteś Trenerem i jakie są Twoje obszary specjalizacji)
 • Portfolio realizowanych projektów w zakresie rozwoju menedżerów (w tym: rodzaje działań rozwojowych oraz lista Klientów)
 • Gotowości do przeprowadzenia próbki szkoleniowej (ok. 2 h)
 • Mile widziana próbka umiejętności, przesłana w formacie video/ linku do wystąpienia, fragmentu szkolenia online, webinaru, itp. na dowolny temat (ok. 1 h)
  • Dlaczego o to prosimy? Standardem w procesie selekcji jest próbka doświadczenia trenerskiego, podczas której możemy zaobserwować najsilniejsze strony trenera. Wiemy, że przeprowadzenie fragmentu szkolenia „na żywo” może powodować u kandydatów pewien stres. Zachęcamy Cię więc do udostępnienia nagrania, abyśmy mogli w ten sposób dokonać wstępnej oceny.
 • Dopełnienia kwestii formalnych, tj.: zapoznania się z poniższą klauzulą rekrutacyjną oraz zawarcia w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (treść poniżej)

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko „nazwa stanowiska”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Administratorem Danych Osobowych jest  PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 71 341 29 51; adres e-mail: rodo@profes.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Aplikuj na 
stanowisko

  Dopuszczalny typ plików: .pdf, .doc, .docx


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram