Gotowe szkolenia e-learningowe z umiejętności własnych

Od komunikacji i asertywności, przez style rozwiązywania konfliktów po zarządzanie sobą w czasie - zapewnij swoim pracownikom dostęp do kompleksowej bazy gotowych produkcji e-learningowych i wesprzyj ich w rozwoju kluczowych kompetencji, niezbędnych w miejscu pracy bez względu na obejmowane stanowisko.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy z umiejętności własnych - oferta Profes

Tematy gotowych szkoleń i pigułek z umiejętności własnych

Sprawdź tematy niemal 15 gotowych produkcji z zakresu kompetencji miękkich:

Asertywność: techniki 
– pigułka e-learningowa

Nauczymy Twoich pracowników, jak lepiej wyrażać odmowę i komunikować swoje stanowisko w określonej sytuacji oraz skuteczniej bronić własnych interesów bez naruszania praw innych i nie wpędzania w poczucie winy.
Asertywność: typy zachowań 
– pigułka e-learningowa

Pomożemy Twoim pracownikom zrozumieć różnorodność zachowań, które przejawiają się w trudnych sytuacjach, a przy tym trafniej interpretować reakcje drugiej strony i dążyć do prezentowania właściwej własnej postawy.
Efektywna współpraca w zespole 
– pigułka e-learningowa

Podpowiemy Twoim pracownikom, czym jest efektywny zespół, jak rozumieć potrzeby każdego z członków i tworzyć dobre relacje z nimi podczas pracy zespołowej, tak aby lepiej realizować wspólne zadania.
Jak pracować nad efektywnością
– pigułka e-learningowa

Nauczymy Twoich pracowników efektywniej gospodarować własnym czasem, planować dzień pracy, racjonalizować zaplanowane działania w odniesieniu do oczekiwanych efektów oraz minimalizować marnotrawstwa i zbędne zadania.
Komunikacja
– szkolenie e-learningowe

Pomożemy Twoim pracownikom zrozumieć, czym różni się komunikacja intuicyjna od profesjonalnej, a także jak mówiąc, tworzyć strukturę, która jest logiczna i spójna z treścią, dostosować język, wizualizację oraz przykłady do odbiorcy, być otwartym w dialogu na odmienne punkty widzenia i aktywnie słuchać, aby zrozumieć innych.
Komunikacja 
– pigułka e-learningowa

Podpowiemy Twoim pracownikom, jak stać się bardziej skutecznym w komunikowaniu się i zwiększyć zaangażowanie rozmówcy m.in. poprzez aktywne słuchanie oraz właściwe stosowanie pytań sugerujących, dookreślających i parafrazy.
Organizacja czasu pracy
– pigułka e-learningowa

Pomożemy Twoim pracownikom lepiej zrozumieć zasady organizacji czasu, jak również efektywniej planować zadania i nadawać im właściwe priorytety i kategorie ważności/ pilności względem oczekiwanego efektu.
Orientacja na rezultat
– szkolenie e-learningowe

Wprowadzimy Twoich pracowników w tajniki orientacji na rezultat i podpowiemy, jak być elastycznym i wdrażać różne podejścia do osiągnięcia celu, utrzymać zaangażowanie w jego realizację, pomimo niespodziewanych przeszkód, efektywnie zarządzać czasem, jakością i budżetem oraz poszukiwać sposobów zwiększania produktywności, by łatwiej osiągać cele.
Podejmowanie decyzji
– szkolenie e-learningowe

Nauczymy Twoich pracowników, jak rozpoznać i zdefiniować problem decyzyjny, poddać go szczegółowej analizie i rozpatrywać go pod różnymi kątami, identyfikować możliwe rozwiązania i ustalić kryteria wyboru, a także podejmować decyzję w odpowiednim czasie i oceniać jej skutki.
Standardy komunikacji
– pigułka e-learningowa

Pomożemy Twoim pracownikom zrozumieć podstawowe błędy, często nieświadome, które wpływają na skuteczność ich komunikacji oraz wesprzemy ich w efektywnym komunikowaniu się w różnych trudnych, bądź wymagających sytuacjach, w tym w przekazywaniu niepomyślnych informacji i odpowiadaniu na zarzuty.
Style rozwiązywania konfliktów
– pigułka e-learningowa

Przeprowadzimy Twoich pracowników przez pięć stylów rozwiązywania konfliktów i nauczymy ich, jak analizować sytuację i dobierać właściwy styl do przedmiotu konfliktu i jego uwarunkowań.
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – pigułka e-learningowa

Nauczymy Twoich pracowników profesjonalnego przygotowywania wystąpień, w tym: właściwego formułowania celu prezentacji, ułożenia jej we właściwą strukturę, analizowania audytorium przed wystąpieniem tak, by treść była dla niego adekwatna, a także właściwego reagowania na pojawiające się pytania.
Typy osobowości
– pigułka e-learningowa

Wprowadzimy Twoich pracowników w zagadnienie typów osobowości, by pomóc im lepiej zrozumieć zachowania innych, podyktowane konkretnym typem i zwiększyć tolerancję na odmienny sposób porządkowania świata i funkcjonowania w nim.
Zarządzanie sobą
– szkolenie e-learningowe

Nauczymy Twoich pracowników, jak odnajdywać się w wielości zadań, nawet jeśli wymagają różnych kompetencji i nakładają się czasowo, m.in. poprzez właściwe analizowanie własnych działań w kategorii ważności, pilności, sprawdzanie obciążenia dnia w obliczu nowych zadań, diagnozowanie złodziei czasu, stawianie celów i nadawanie im priorytetów oraz tworzenie planów działania.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
E-learningowa strefa demo - oferta Profes

Gotowe szkolenia e-learningowe? 
Zobacz strefę demo

Zastanawiasz się nad zakupem gotowych produkcji z obszaru umiejętności osobistych? Sprawdź, przetestuj i przekonaj się, jak ciekawy i wygodny może być rozwój w formie e-learningu.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać bezpłatny, czasowy dostęp do naszej strefy demo. Znajdziesz na niej niemal 60 gotowych szkoleń i pigułek wiedzy z obszaru kompetencji własnych, a także menedżerskich i sprzedażowych.

CHCĘ DOSTĘP DO STREFY DEMO

Zobacz, jak wyglądają nasze gotowe produkcje e-learningowe

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram