Pozyskiwanie, budowanie długotrwałych relacji i utrzymywanie Klientów to klucz do sukcesu każdej firmy, dlatego tak istotne są skuteczne modele sprzedaży oparte na zweryfikowanych dobrych praktykach, a nie na uniwersalnych, często powielanych technikach sprzedaży. Dlaczego?

Techniki sprzedaży - podstawa efektywności?

Oczekiwania i potrzeby Klienta ulegają zmianie, a podejście Handlowców, oparte głównie na uniwersalnych technikach sprzedaży, pozostaje niezmienne i rutynowe. Aby podnieść efektywność ich działań potrzebne jest szersze spojrzenie.

Nasze doświadczenia jednoznacznie wskazują na potrzebę innego, dużo bardziej indywidualnego podejścia do rozwoju Handlowców. Musi ono uwzględniać nie tylko specyfikę rynku i potrzeby Klienta, ale i kulturę organizacyjną oraz cele strategiczne organizacji. Zgodnie z takimi założeniami, możemy wesprzeć Ciebie i Twoją organizację w opracowaniu i wdrożeniu indywidualnych ścieżek rozwoju Handlowców opartych nie tylko na rozwoju umiejętności stosowania technik sprzedaży, ale przede wszystkim - na właściwej postawie wobec trudnego rynku, metodach budowania trwałych relacji biznesowych i wykorzystaniu potencjału Handlowców wynikających z ich indywidualnych predyspozycji. Dzięki innowacyjnemu modelowi sprzedaży opartemu na dobrych praktykach, Twoi handlowcy spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Model sprzedaży oparty na Dobrych Praktykach

Z doświadczenia wiemy, że techniki sprzedażowe stosowane w przedsiębiorstwach wymagają ciągłej obserwacji. W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków negocjacyjnych, bardzo trudno jest ustalić strategię, która pozwoli na skuteczne osiągnięcie wyznaczonych celów sprzedażowych.

W odróżnieniu od podejścia opierającego się na wdrażaniu standardów, proponowane przez nas modele sprzedaży są zorientowane na osiąganie dostrzegalnych rezultatów, a nie na wykonywanie przez Handlowców konkretnych, uniwersalnych czynności. Na pierwszym miejscu stawiamy więc Klienta i jego pozytywne doświadczenie. Dobre Praktyki, które mają to doświadczenie budować, nie narzucają Handlowcom w jaki sposób to robić. Są zbiorem dobrych zachowań, które doprowadzą do rezultatu, jednak to od Handlowca zależy, którą Dobrą Praktyką posłuży się w konkretnej sytuacji, zgodnie z aktualnymi okolicznościami. Co równie ważne – nie są one zbiorem skończonym. Każda kolejna praktyka zaproponowana przez Handlowca może wejść do katalogu i być inspiracją dla innych pracowników w zakresie obsługi Klienta. Tak skonstruowane modele sprzedaży dobrze pożytkują wiedzę i zasoby organizacji, jak również zapewniają Handlowcom samodzielność i decyzyjność w zakresie realizowania procesów sprzedażowych.

Model sprzedaży z perspektywy Kierownika

Wdrożenie Dobrych Praktyk może nieść ze sobą szereg korzyści nie tylko względem Handlowców i Klientów, ale i Kierowników Sprzedaży. Decyduje o tym m.in.:

  • zmiana perspektywy Handlowca - skupienie na rezultacie zamiast na działaniu. Usprawiedliwienia takie jak „Przecież wysłałem ofertę do Klienta, ale finalnie nie kupił” ustępują miejsca refleksji, w jaki sposób doprowadzić do zakładanego efektu i jaka Dobra Praktyka będzie w tej sytuacji najodpowiedniejsza.
  • wzrost motywacji Handlowców do działania wynikający z poczucia realnego wpływu na obsługę Klienta i braku skrępowania sztywnymi standardami.
  • aktywna praca z Handlowcem – Kierownik w ramach procesu wdrażania nowego modelu sprzedaży może wyznaczać pracownikom zadania związane z przetestowaniem, weryfikacją w praktyce danej Dobrej Praktyki i zachęcać ich w ten sposób do aktywnego budowania relacji z Klientami.

Wzrost sprzedaży – dlaczego PROFES?

Zapraszamy Ciebie i Twoją organizację do wspólnej przygody, jaką bez wątpienia będzie doskonalenie Działów Sprzedaży i pracy Handlowców. Jesteśmy przekonani, że modele sprzedaży i konkretne techniki zaproponowane przez naszych Konsultantów i Trenerów okażą się owocne! Nasze doradztwo w sprzedaży zaprocentuje lepszym wykorzystaniem możliwości i potencjału całego Zespołu Sprzedażowego. 

PROFES posiada duże doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymaniu innowacyjnych modeli sprzedaży i obsługi Klienta. Realizacja tworzonych przez nas programów certyfikacyjnych gwarantuje trwałe stosowanie Dobrych Praktyk przez Handlowców. Od ponad 20 lat prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprzedaży. Mamy za sobą realizację wielu projektów doradczych i szkoleniowych, w różnych branżach i strukturach sprzedaży, jak np. branża paliwowa (np. sieć stacji BP), motoryzacja - sieci sprzedaży samochodów (np. SKODA, SUZUKI, SEAT), branża finansowa (np. ING, EFL, VW Bank), branża energetyczna (TAURON, VATTENFALL).

Sprawdź naszą ofertę działań wspierających rozwój sprzedaży i obsługi Klienta.