hello world!

Onboarding na stanowisko

Przygotuj nowo zatrudnione osoby do skutecznej realizacji celów, jakie przed nimi stawiasz i upewnij się, że są gotowe do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. Uporządkuj proces onboardingu na stanowisko, dzięki kompleksowej ścieżce wdrożenia pracownika.
ZAPYTAJ O OFERTĘ
Onboarding na stanowisko - oferta Profes

Wdrożenie na stanowisko – zakres naszego wsparcia

Proces onboardingu na stanowisko opiera się na kompleksowej ścieżce, zawierającej zestaw niezbędnych szkoleń stacjonarnych, e-learningów, materiałów edukacyjnych, narzędzi i zadań, wspierających nowego pracownika w uzyskaniu jak najszybszych (ale i trwałych) efektów pracy. 
Stanowi ona przede wszystkim wsparcie dla przełożonego lub innej osoby odpowiedzialnej za wdrożenie, który w uporządkowany, przemyślany sposób, prowadzi nowo zatrudnionego pracownika przez kolejne aktywności wdrożeniowe. 

Zakres naszego wsparcia obejmuje m.in.:

KLUCZOWE KOMPETENCJE

identyfikację kompetencji kluczowych na danym stanowisku,

ŚCIEŻKA WDROŻENIA

zaprojektowanie kompleksowej ścieżki nabycia tych kompetencji, z uwzględnieniem: harmonogramu wdrożenia, dedykowanych aktywności i zadań wdrożeniowych, identyfikacji źródeł wiedzy, sposobów weryfikacji nabytych umiejętności, narzędzi dla przełożonego,

AKTYWNOŚCI

opracowanie merytoryczne szkoleń, aktywności, zadań, uwzględnionych na ścieżce,

NARZĘDZIA

opracowanie narzędzi wdrożenia (podręcznika wdrożenia dla przełożonego oraz kart aktywności zawierających zadania do wykonania przez nowego pracownika),

KONSULTACJE

realizacja konsultacji onboardingowych z przełożonym zatrudnionej osoby,

SPOSOBY WERYFIKACJI

przygotowanie i wdrożenie sposobów weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności (np. testy wiedzy, kejsy sytuacyjne).

Onboarding na stanowisko? Zacznijmy od rozmowy

Specyfika pracy na danym stanowisku oraz wyzwania, jakim powinien sprostać obejmujący je pracownik, to dwa główne elementy, które zadecydują o zakresie ścieżki wdrożeniowej. Zanim jednak przystąpimy do jej projektowania, ważne będzie dla nas poznanie Twojej organizacji, wartości, jakimi się kierujecie oraz sposobu, w jaki realizujecie główne procesy.

Umów się na rozmowę na temat uporządkowania procesów onboardingowych na stanowisko. Daj nam okazję, by zrozumieć, jakie efekty chcecie uzyskać, a my na tej podstawie zaproponujemy adekwatne rozwiązania rozwojowe.


UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
Onboarding na stanowisko - konsultantka Profes

Kroki, przez które wspólnie przejdziemy:

Krok 1

Otrzymujemy Twoje zapytanie ofertowe

Krok 2

Rozmawiamy na temat Twoich potrzeb, celów i oczekiwań względem onboardingu

Krok 3

Analizujemy uzyskane informacje i wnioski z rozmowy

Krok 4

Przygotowujemy dla Ciebie ofertę

Krok 5

Omawiamy ofertę i odpowiadamy na Twoje dodatkowe pytania

Krok 6

Wspieramy Cię w doborze argumentów i przedstawieniu koncepcji decydentom

Co mówią nasi Klienci o wsparciu PROFES w zakresie onboardingu na stanowisko?

Sprawdź referencje naszych Klientów

"Przygotowany Program jest powiązany z procedurami i programami operacyjnymi, dzięki czemu jest kompleksowym narzedziem wdrożeniowym. (...) Program Wdrożenia został bardzo dobrze odebrany przez pracowników naszej firmy. Po dokonaniu oceny efektów pierwszych wdrożeń w Polsce, zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego Programu także w pozostałych krajach europejskich, w których istnieją sklepy PEPCO."

Anna Bardońska, Kierownik Sekcji Rekrutacji i Rozwoju PEPCO Poland Sp. z o.o.

"W ramach wsparcia rozwojowego, oferowanego przez Importera, firma doradczo-szkoleniowa PROFES asystowała w procesie wdrożenia nowego Kierownika Sprzedaży (…) Kierownikowi Sprzedaży na jego ścieżce rozwoju i w przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego towarzyszył trener i konsultant PROFES. W naszej ocenie, jego wsparcie, zaangażowanie i doradztwo stanowiło nieocenioną wartość."

Damian Głąb, Kierownik Działu Sprzedaży Samochodów SKODA Bednarek Łódź

Zaufali nam

Dołącz do grona marek, dla których mieliśmy przyjemność wspierać w zakresie onboardingu

Dlaczego warto usystematyzować proces wdrożenia na stanowisko?

Utrzymanie pracownika po okresie wdrożenia

Ułożony proces onboardingu na stanowisko daje nowemu pracownikowi jasne informacje, czego oczekuje od niego organizacja, w jaki sposób pomoże mu to osiągnąć i jak będzie weryfikowała jego postępy. Tak precyzyjne cele i możliwość korzystania ze stałego wsparcia zwiększają szansę na szybsze osiągnięcie gotowości do działania pracownika, jak również utrzymanie go w organizacji po okresie próbnym.

Praktyczne wsparcie przełożonego

Kompleksowa ścieżka wraz z kompletem instrukcji i narzędzi wdrożeniowych, to gotowe rozwiązanie dla menedżera do zarządzania procesem onboardingu podwładnego. Pozwoli mu ono zaoszczędzić czas, jaki musiałby zainwestować w samodzielne opracowanie planu i harmonogramu wdrożenia, jak również da pewność, że zakres merytoryczny zawiera wszystko to, co niezbędne, by pracownik skutecznie realizował stawiane przed nim zadania.

Weryfikacja skuteczności wdrożenia

Dzięki regularnej pracy z podwładnym w oparciu o opracowane karty aktywności i zadania onboardingowe, menedżer może na bieżąco weryfikować postępy wdrażanego. Stałe monitorowanie rozwoju wiedzy i kompetencji, pozwoli mu upewnić się, czy dana osoba, staje się samodzielnym pracownikiem i jakiego wsparcia jeszcze potrzebuje.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie branże mogą skorzystać ze wsparcia PROFES w zakresie onboardingu na stanowisko?

Rekomendujemy, aby kompleksowe ścieżki wdrożeniowe tworzyć dla stanowisk, które w danej organizacji obejmuje większa liczba osób, np. sprzedawców/ handlowców w sieciach sprzedaży czy pracowników obsługi klienta w firmach usługowych.

Jakiego rodzaju wsparcie otrzymują przełożeni, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie wdrożenia?

Przełożeni otrzymują gotowy, kompletny harmonogram wdrożenia, jak również niezbędne instrukcje i aktywności dla podwładnego. Dodatkowo są wspierani podręcznikiem, zawierającym wskazówki, jak przygotować się do wdrożenia, jak zaplanować jego przeprowadzenie, jak je prowadzić i jak ocenić. Są także zapoznawani ze zróżnicowanymi metodami pracy z podwładnym i przygotowywani do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, np. spadkiem motywacji.

Co obejmuje zakres merytoryczny wdrożenia na stanowisko?

Zakres merytoryczny jest ustalany indywidualnie na bazie zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji. Przykładowo, w przypadku stanowiska handlowego, może obejmować np. treści wprowadzające (informacje o marce i jej przewagach konkurencyjnych), wiedzę produktową, wiedzę sprzedażową, znajomość procesów, systemów, narzędzi oraz usług komplementarnych (np. finansowania).

Napisz do nas!

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Poczytaj więcej na temat wsparcia onboardingu:

  E-learning w onboardingu
  Z szacunków PROFES wynika, że ukryte koszty związane z niewłaściwie przeprowadzonym procesem wdrożenia pracownika, mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Szczególnie w przypadku firm o rozległej strukturze, dużym zróżnicowaniu stanowisk czy zaawansowanych procesach technologicznych, pierwsze miesiące zatrudnienia będą miały ogromny wpływ na efektywność nowego pracownika i zrozumienie stawianych przed nim wymagań. Równie ważne będzie…
  Czytaj dalej
  5 nieoczywistych elementów do uwzględnienia w onboardingu
  Obszary działalności i elementy strategii firmy, misja, wizja i ważne dla organizacji wartości, procedury czy zasady BHP – gdyby pokusić się o określenie podstawowego minimum zakresu wdrożenia do organizacji, te elementy miałyby dużą szansę, aby się w nim znaleźć. Co jeszcze powinniśmy uwzględnić w planie onboardingu? Jakie informacje mogą okazać…
  Czytaj dalej
  6 błędów onboardingu do organizacji i na stanowisko
  Onboarding nowego pracownika do firmy i na stanowisko nierzadko obarczony jest licznymi błędami. Jak wynika z badań Gallupa, tylko 12% ankietowanych zdecydowanie potwierdza, że ich organizacja świetnie radzi sobie z wdrażaniem nowych osób[1]. Co może zdyskwalifikować firmę w oczach zatrudnionego pracownika? Powszechne, podstawowe błędy procesu wdrażania łatwo zidentyfikować. To np.:…
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram