Zarządzanie sprzedażą przez cele - czym jest i jakie są korzyści? - blog Profes

Właściwie przygotowane i wdrożone zarządzanie przez cele wzmocni dobre praktyki z zakresu komunikacji wewnętrznej, wesprze motywację pracowników i zwiększy ich zaangażowanie w odpowiedzialność za firmę. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą zarządzanie przez cele?

Co znaczy "zarządzanie sprzedażą przez cele"?

Wyrażenie "zarządzanie sprzedażą przez cele" odnosi się do podejścia do zarządzania procesem sprzedaży, w którym cele są kluczowym elementem. Oznacza to, że cała strategia i działania związane z zarządzaniem sprzedażą są oparte na określonych celach, które mają zostać osiągnięte.

Co obejmuje zarządzanie sprzedażą przez cele?

Zarządzanie sprzedażą przez cele obejmuje ustalanie konkretnych celów sprzedażowych, które są mierzalne i czasowo określone. Te cele mogą dotyczyć różnych aspektów sprzedaży, takich jak wartość sprzedaży, liczba sprzedanych produktów, zwiększenie udziału w rynku czy zadowolenie klientów.

Po ustaleniu celów, menedżerowie sprzedaży opracowują strategie i plany działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Mogą to być takie działania jak opracowanie odpowiednich kampanii marketingowych, szkolenie zespołu sprzedażowego, ulepszenie procesów sprzedażowych czy analiza konkurencji.

Sprawdź szkolenie „Zarządzanie sprzedażą” - kliknij w baner reklamowy

Jakie są ważne elementy zarządzania sprzedażą przez cele?

Ważnym elementem zarządzania sprzedażą przez cele jest monitorowanie postępów i regularne sprawdzanie, czy ustalone cele są realizowane. Jeżeli cele nie są osiągane, może być konieczne wprowadzenie korekt do strategii i planów działania.

Zarządzanie sprzedażą przez cele pozwala na skoncentrowanie zespołu sprzedażowego na konkretnych celach, co może prowadzić do większej skuteczności i efektywności działań. Ponadto, ustalanie mierzalnych celów pozwala na dokładną ocenę osiągnięć i umożliwia podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby. Na zarządzanie sprzedażą nakładają się obszary:

 • zarządzania wynikiem poprzez stawiane cele
 • motywowania
 • rozwoju kompetencji handlowców
 • oraz metod komunikowania się z rynkiem

Doświadczenie uczy, że dzięki odpowiedniemu przyporządkowaniu celów każdy pracownik zaangażowany jest w pracę na rzecz sukcesu firmy.

Korzyści z wdrożenia systemu Zarządzania Przez Cele

Właściwie przygotowane i wdrożone zarządzanie przez cele wzmocni dobre praktyki z zakresu komunikacji wewnętrznej, wesprze motywację pracowników i zwiększy ich zaangażowanie w odpowiedzialność za firmę. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą zarządzanie przez cele? Oto wybrane z nich:

 • sprawiedliwa i oparta na obiektywnych kryteriach ocena pracowników
 • wynagradzanie i awansowanie pracowników oparte na uzyskanej ocenie
 • wzmocnienie motywacji pracowników dzięki ich zaangażowaniu w procesy decyzyjne
 • przygotowanie organizacji do zmian
 • pobudzenie kreatywności wśród pracowników
 • zwiększenie samodzielności i przedsiębiorczości kadry kierowniczej i podwładnych
 • sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi
 • efektywna praca zespołowa
 • mobilizująca samokontrola w miejsce dotychczasowej kontroli z ""zewnątrz""

Oferujemy doradztwo dla firm w zakresie przygotowania indywidualnych rozwiązań, obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemu dopasowanego do potrzeb organizacji, które pozwolą na optymalne dostosowanie procesów zarządzania sprzedażą.

Sprawnie działające zarządzanie przez cele to nie tylko system zarządzania, to inwestycja w kadry przekładająca się na przyszłość całej firmy!

Sprawdź pełen zakres naszego wsparcia rozwoju sprzedaży i obsługi Klienta.