Certyfikacja i szkolenia dla Handlowców - blog Profes

Certyfikacja Handlowców w wielu sektorach, np. w branży motoryzacyjnej, stanowi potwierdzenie posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta. Poprzedza ją dedykowany, opracowany zgodnie z priorytetami rozwojowymi organizacji, cykl szkoleń dla Handlowców, podejmujących najważniejsze zagadnienia sprzedażowe, w tym takie jak: umiejętne badanie potrzeb, prezentacja produktu językiem korzyści, prowadzenie negocjacji i radzenie sobie z obiekcjami Klienta czy wreszcie – finalizacja transakcji.

Certyfikacja Handlowców - czy to tylko zwykłe szkolenie?

Co jednak ważne, kompleksowy program certyfikacji Handlowców to nie tylko rzetelnie przygotowane szkolenia handlowe, ale również cykl aktywności, które przygotowują ich do skutecznego wykonywania stawianych im zadań. W ramach programu Uczestnicy biorą udział m.in. w szkoleniach na sali lub online’owych, webinarach, szkoleniach e-learningowych, warsztatach, coachingach i treningach w miejscu pracy oraz wymieniają się doświadczeniami, korzystają z szerokiej bazy gotowych produkcji (podcasty, filmy, prezentacje 360), a także realizują zadania indywidualne stawiane przez Trenera.

Aby mieć pewność, że zaproponowane przez nas szkolenia dla handlowców zwieńczone egzaminem certyfikacyjnym w pełni przygotują ich do efektywnej pracy, duży nacisk kładziemy na dostosowanie ich do specyfiki branży, organizacji oraz obowiązującego modelu sprzedaży.

Nasz program jest jednak osadzony nie tylko w realiach firmy Klienta, ale i dopasowywany do potrzeb, poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywny wynik na egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Pozostałe osoby otrzymują zaświadczenie o udziale w programie.

Korzyści, czyli dlaczego warto?

 • Udział w programie rozwoju i certyfikacji kompetencji handlowych pozwala na uporządkowanie posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, dzięki naszym szkoleniom dla Handlowców, które wyróżnia mocno praktyczny i treningowy charakter, uczestnicy zyskują możliwość zastosowania zdobytych kwalifikacji w praktyce.
 • Program daje możliwość zidentyfikowania obszarów dalszego rozwoju Handlowców.
 • Program certyfikacji to szansa na wyłonienie Handlowców o najwyższym potencjale i dużej motywacji do pracy, a ich dobre praktyki mogą być przykładem i inspiracją dla innych pracowników.
 • Program to szansa rozwój i ujednolicenie kompetencji Handlowców w całej sieci oraz możliwość zwiększenia samodzielności oraz efektywności ich pracy.

Sprawdź pełną ofertę naszych działań wspierających rozwój sprzedaży i obsługi Klienta!

Certyfikacja i szkolenia dla Handlowców - zdjęcie 2 - blog Profes

Sprawdź przykładową tematykę szkoleń handlowych PROFES

1. Trudne sytuacje w pracy z Klientami

Szkolenie handlowe mające na celu rozwój kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów w kontakcie z Klientem oraz poznanie zasad obsługi w stanowiących wyzwanie sytuacjach.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są oczekiwania Klientów względem firmy oraz samych Handlowców
 • jakie zachowania cechują Handlowca dbającego o satysfakcję Klienta

Uczestnicy poznają:

 • techniki komunikacji  w trudnych sytuacjach
 • typy osobowości Klienta
 • sposoby reagowania na zarzuty Klienta

Uczestnicy zaplanują:

 • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze obsługi Klienta

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Wraz z rozwojem konkurencyjności rynku, rosną zarówno potrzeby Klientów w zakresie profesjonalnego doradztwa i obsługi, jak i ich wymagania. Szkolenie handlowe wspierające Doradców w rozwiązywaniu trudnych sytuacji jest polecane szczególnie działom odpowiedzialnym za obsługę procesów reklamacyjnych, działom obsługi Klienta, pracownikom contact centre oraz handlowcom oferującym złożone produkty lub usługi.

2. Prezentacja produktu i obsługa Klienta online

Celem tego szkolenia dla handlowców jest rozwój umiejętności budowania relacji z Klientami w sferze wirtualnym i prezentacja produktu czy usługi z wykorzystaniem narzędzi zdalnego kontaktu.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak zmienił się proces sprzedaży i związane z nim wymagania Klientów
 • w jaki sposób prowadzić kontakt online z Klientem i realizować skuteczną prezentację online

Uczestnicy poznają:

 • sposoby badania gotowości Klientów do podjęcia kontaktu online
 • najpopularniejsze narzędzia umożliwiające zdalny kontakt i prezentację oferty Klientowi (np. Zoom, MS Teams, Webex, Skype czy Google Meets)
 • dobre praktyki w kontakcie online z Klientem

Uczestnicy zaplanują:

 • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze obsługi Klienta online

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Pandemia w wielu obszarach zadziałała niczym katalizator, przyspieszając procesy, które jeszcze niedawno toczyły się w wolnym tempie. Jednym z  nich jest sprzedaż, a w nim zmieniające się oczekiwania i potrzeby Klienta względem uzyskania doradztwa czy dokonania zakupu bez wychodzenia z domu. Proponowane szkolenie dla Handlowców będzie więc doskonałym źródłem wiedzy i wsparciem rozwoju umiejętności właściwej obsługi zapytań przychodzących czy efektywnego wykorzystania programów do wideokonferencji w kontakcie z Klientem.

3. Techniki aktywnej sprzedaży

Celem tego szkolenia handlowego jest rozwój kompetencji efektywnej komunikacji i budowania relacji w obszarze kontaktu i obsługi Klienta, badania motywów zakupowych, przedstawiania oferty i reagowania na obiekcje.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak kontrolować cały proces sprzedaży
 • jak korzystać z algorytmów rozmów z Klientami
 • jak przedstawiać ofertę, posługując się faktami

Uczestnicy poznają:

 • narzędzia komunikacji i budowania relacji w kontakcie z Klientem
 • metody asertywnego wyrażania własnego zdania
 • przydatne techniki sprzedaży i obsługi Klienta

Uczestnicy zaplanują:

 • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze aktywnej sprzedaży

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Każdy kontakt z Klientem to szansa na sprzedaż. Znajomość technik aktywnej sprzedaży jest niezbędnym elementem, by w pełni te szanse wykorzystywać. Opracowane przez nasz szkolenie, osadzone w wymiarze praktycznym, jest polecane przede wszystkim tym firmom, które poszukują sposobów wyeliminowania utraconych możliwości finalizacji transakcji, wynikających z pasywnego podejścia do sprzedaży.

4. Jak przekonać Klienta do produktu?

Szkolenie mające na celu wyposażenie Handlowców w wiedzę na temat własnego produktu, także w kontekście oferty konkurencji i w umiejętności jego aktywnej sprzedaży.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak przekładać standardy obsługi Klienta na codzienną pracę
 • jakie cechy ich produktu/usługi zaspokajają konkretne oczekiwania Klientów

Uczestnicy poznają:

 • powszechne luki w obsłudze Klienta i sposoby ich eliminowania
 • techniki aktywnej sprzedaży dopasowane do specyfiki własnego produktu/usługi

Uczestnicy zaplanują:

 • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze obsługi Klienta i finalizowania sprzedaży

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przez Handlowcami jest rosnący poziom wyedukowania Klientów w zakresie kupowanych towarów i usług. Bardzo często Klient wie równie dużo lub – wzbogacony szeroką wiedzą na temat oferty konkurencji – nawet więcej niż Doradca. Ważna jest więc nie tylko dokładna znajomość własnego produktu, ale i metod jego aktywnej sprzedaży, w tym posługiwania się językiem korzyści czy uwypuklania przewag konkurencyjnych.