/Grywalizacja.html Grywalizacja

E-learning

Grywalizacja

grywalizacja

Zainteresowanie dorosłych Polaków grami wzrasta z roku na rok. Z Raportu Game Industry Trends 2013 wynika, że 85% badanych respondentów1 deklaruje korzystanie z gier elektronicznych. W latach poprzednich było to 77% i 75%2. W gry grają zarówno osoby w wieku 18 lat – 95% badanych, jak i osoby w wieku 50+ – 61% badanych.

Mechanizmy zaprojektowane w grach na tyle silnie angażują uczestników, że można je wykorzystać jako skuteczne narzędzie zmiany postaw pracowników i sposób na efektywną naukę. W biznesie grywalizacja pracuje na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników, budowania zaangażowania oraz wspiera zarządzanie zmianą.

Od wielu lat elementami szkoleń PROFES są gry, które pozwalają na doświadczenie mechanizmów ludzkich zachowań i ułatwiają przyswojenie wiedzy. Od kilku lat angażujemy nowoczesne technologie do stworzenia ciekawych, interaktywnych, angażujących i ekscytujacych gier.

Grywalizacja jest doskonałym sposobem na zapewnienie efektywnych działań w projektach związanych z rozwojem kompetencji, poprawą efektywności, rozwiązywaniem problemów. Konstrukcja gier sprawia, że uczestnicy chętnie angażują się w fabułę, poświęcając swój czas na realizację kolejnych zadań. Grywalizacja wciąga i pozytywnie wpływa na motywację. Dodatkowo skutecznie napędza do działania, dając przy tym poczucie satysfakcji z realizacji najważniejszych potrzeb.

Grywalizacja:

  • Wywołuje pozytywne emocje
  • Wzmacnia oczekiwane zachowania
  • Prowokuje do działania
  • Jest oparta na zdrowych zasadach rywalizacji indywidualnej lub zespołowej
  • Prowokuje do realizacji określonych zadań
  • Buduje społeczność lub wzmacnia indywidualność

Jeżeli wciąż poszukujesz skutecznego sposobu budowania zaangażowania pracowników, utrwalania rezultatów szkoleń czy wsparcia procesu zmiany – włącz grywalizację!


1 n=4126
2 Dane z 2012 i 2013

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec