Artur Olszewski

Prezes Zarządu

Co daje współpraca ze mną?

Oprócz oczywistych zadań związanych z zarządzaniem firmą, współpracuję z Klientami również w roli Konsultanta. Wartość, jaką wnoszę w projekty opiera się na myśleniu analitycznym: dobrej diagnozie sytuacji, patrzeniu na problemy i sprawy w szerszej perspektywie, uwzględniając przy tym rozumienie poszczególnych procesów i ich powiązań. Syntezuję wnioski pochodzące z pracy warsztatowej, obserwacji, wywiadów, analizy dokumentów i danych organizacji w propozycje dedykowanych rozwiązań. Moje wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania sprawia, że doskonale rozumiem wyzwania, przed jakimi staje kadra menedżerska, podejmując kluczowe decyzje biznesowe.

Czego oczekuję od Klientów?

We współpracy z Klientami staram się tworzyć atmosferę otwartości i szczerości. Po drugiej stronie szukam więc przede wszystkim partnera, wspólnie z którym będziemy poszukiwać rozwiązań, a nie usprawiedliwień.

Specjalizacja:

Praca w Punktach Dealerskich pod kątem: określenia jednoznacznej struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków, identyfikacji kluczowych danych i tworzenia dashbordu zarządczego, wdrożenia rytmów zarządczych dla osób zarządzających oraz ustalenia zasad i reguł współpracy międzydziałowej, Kontekstowe Badanie Kompetencji, badania Customer Experience, budowanie Modeli Sprzedaży opartych o Dobre Praktyki

Artur Olszewski

Wróć do zespołu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram