Wszystkich naszych Klientów i Kontrahentów informujemy o nowej formie prawnej spółki PROFES.

Z dniem 02 stycznia 2012r. doszło do przekształcenia: spółki PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa Ewa Karpińska-Bryke, Artur Olszewski, Mariusz Bryke Spółka Jawna w spółkę PROFES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Wszystkie stosunki prawne łączące Państwa z PROFES nie ulegają zmianie.

Prosimy o uwzględnienie tej zmiany w fakturach i innych dokumentach wystawianych od 02 stycznia 2012r.

Aktualne dane spółki:

PROFES Sp. z o. o. Sp.k. ul. Koreańska 13,  52-121 Wrocław
NIP 897-10-01-265 | REGON 930169153 | KRS 0000405004 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS