Czy wiesz, że firmy wykorzystujące narzędzia planowania strategicznego osiągają na ogół lepsze wyniki (większy wzrost sprzedaży, wyższą stopę zwrotu z aktywów, wyższą marżę zysku, większy wzrost zatrudnienia), niż firmy nie planujące swych działań strategicznie? A czy wiesz, że takie firmy rzadziej upadają?

1 grudnia we Wrocławiu odbyła się konferencja, podczas której pogłębiliśmy temat zarządzania strategicznego, oraz możliwości dofinansowania strategicznych inwestycji i działań rozwojowych z funduszy europejskich. Uczestnikom konferencji, na czas sześciu miesięcy, udostępniamy unikatową bezpłatną możliwość skorzystnia z Pro-strategy Guide - kursu zarządzania strategicznego w formie e-learningu.

Udział w konferencji był bezpłatny dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

O kolejnych wydarzeniach będziemy na bieżąco informować w naszym newsletterze. 

Program konferencji

 • 8.00 – 9.00: Rejestracja uczestników i poranna kawa
 • 9.00 – 10.00: „Przedsiębiorczość – wyzwania i strategie” Johann Laister, Dyrektor Europejskiego Multidyscyplinarnego Instytutu Badań (MERIG, Graz).
  Prowadzący na podstawie 10-letniego doświadczenia w pracy jako expert w ocenianiu i ewaluacji projektów dot. rozwoju przedsiębiorczości, innowacji, poprawy jakości zarządzania, przedstawi uczestnikom jakie wyzwania stoją obecnie przed małymi i średnimi przedsiębiorcami. Dostarczy inspiracji opierając się o przykłady firm austriackich. Wykład będzie tłumaczony na j. polski.
 • 10.00 – 10.45: „Nauka zarządzania strategicznego nigdy nie była tak prosta” - Krzysztof Gwozdek, Konsultant Zarządzający PROFES
  Prezentacja międzynarodowej platformy e-learningowej Pro-strategy stworzonej przez exportów z 5 krajów, która pozwala na skuteczne pozyskiwanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego
 • 10.45 – 11.15: przerwa na kawę
 • 11.15 – 12.00: „Kaizen – egzotyka dla każdego? – jak polscy mali i średni przedsiębiorcy adaptują metodykę ciągłego doskonalenia” - Klaudia Kobyłecka, Konsultant Kaizen Institute Polska.
  W prelekcji zostaną przedstawione podstawowe założenia metodyki kaizen, pomagającej rozwinąć i utrzymać kondycję sprawnej, „szczupłej” organizacji. Prezentowane przykłady zmian i wdrożeń pochodzą z projektów prowadzonych przez autorkę  w ostatnich latach.
 • 12.00 – 13.00: Możliwości finansowania przedsięwzięć strategicznych w oparciu o dostępne fundusze europejskie – Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
 • 13.00 – 14.00: Możliwości finansowania usług rozwojowych (doradztwo, szkolenia, e-learning, inne) - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (do potwierdzenia)
 • 14.00: zapraszamy Państwa na obiad
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie mailem lub faksem prawidłowo wypełnionego  Formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 listopada 2015
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach informacyjnych związanych z organizacją Konferencji.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny ze względu na wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
 • Rezygnacja z udziału jest możliwa najpóźniej do 20 listopada 2015. Po tym czasie nieobecna osoba zgłoszona,  która nie odwoła swojego uczestnictwa zobowiązana jest do pokrycia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł.
 • PROFES może odwołać konferencję w uzasadnionych przypadkach. O fakcie oraz przyczynach odwołania konferencji PROFES poinformuje Uczestników w najkrótszym możliwym terminie.
 • Wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie www.profes.com.pl/konferencja-strategia, uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa.