W ciągu ostatnich pięciu lat, wraz z Klientami PROFES, biorącymi udział w naszych aukcjach charytatywnych, udało nam się wspólnie przekazać na cele Fundacji ponad 20 000 zł! Jaką kwotę dołożymy do tej puli w tym roku? Zapraszamy do licytacji szkolenia online! 

Do wyboru zwycięzcy aukcji oferujemy szkolenie menedżerskie, pozwalające rozwinąć kompetencje osób na stanowiskach zarządzających lub szkolenie sprzedażowe zaprojektowane z myślą o rozwoju handlowców i doradców Klienta. Szkolenie zostanie przeprowadzone w interaktywnej, angażującej formule online, która umożliwia realizację aktywności znanych z sali szkoleniowej, jak np.: praca w grupach, dyskusja moderowana, odgrywanie scenek. 

Aukcja obejmuje jednodniowe szkolenie biznesowe online dla 8 osób. Gwarantujemy również:

  • Dzień Konsultanta – spotkanie online lub rozmowę telefoniczna Trenera z przedstawicielami firmy (uczestnikami, działem HR, przełożonymi uczestników), mającą na celu pogłębioną analizę specyfiki funkcjonowania firmy, zdefiniowanie obszaru wymagającego przeprowadzenia szkolenia i doprecyzowanie oczekiwań,
  • know-how PROFES,
  • przygotowanie dedykowanej treści szkolenia, zawierającej case-study, scenki, ćwiczenia,
  • opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych dla uczestników,
  • przeprowadzenie szkolenia z wykorzystaniem programu Zoom / Webex / MS Teams (do wyboru Klienta),
  • przygotowanie raportu, zawierającego ocenę szkolenia dokonaną przez uczestników wraz z ankietami oraz wnioski z obserwacji prowadzonych przez Trenera na temat grupy,
  • opracowanie przez Trenera propozycji dalszych działań rozwojowych dla firmy,
  • wystawienie certyfikatów online dla uczestników szkolenia.

Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w ramach 30. finału w historii zbiera środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Aukcja charytatywna PROFES trwa do czwartku 27 stycznia 2022 r., do godziny 15:38.


Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w promocji aukcji na rzecz WOŚP! Choć w tym roku nikt nie wylicytował szkolenia online, kontynuujemy naszą piękną tradycję i przekazujemy na cele 30. finału wszystkie środki przeznaczone na realizację projektu.