Zapraszamy Państwa do udziału w naszej aukcji charytatywnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 27. edycji jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Przedmiotem tegorocznej licytacji PROFES jest dwudniowe szkolenie menedżerskie lub sprzedażowe dla 12 osób.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Dzień Konsultanta – spotkanie lub rozmowa telefoniczna Trenera z przedstawicielami firmy (uczestnikami, działem HR, przełożonymi uczestników), mająca na celu pogłębioną analiza specyfiki funkcjonowania firmy, zdefiniowanie obszaru wymagającego przeprowadzenia szkolenia i doprecyzowanie oczekiwań,
  • know-how PROFES,
  • przygotowanie dedykowanej treści szkolenia, zawierającej case-study, scenki, gry, ćwiczenia,
  • opracowanie i wydruk dedykowanych materiałów szkoleniowych dla uczestników,
  • dojazd Trenera do siedziby Klienta,
  • przeprowadzenie szkolenia w sali szkoleniowej w siedzibie Klienta,
  • przygotowanie raportu ze szkolenia,  zawierającego ocenę szkolenia dokonaną przez uczestników wraz z ankietami oraz wnioski z obserwacji prowadzonych przez Trenera na temat grupy,
  • opracowanie przez Trenera propozycji dalszych działań rozwojowych dla firmy,
  • wystawienie certyfikatów dla uczestników szkolenia.