11 wideotutoriali, 20 e-learningowych pigułek wiedzy, 1500 kejsów kompetencyjnych, system badania kompetencji – to tylko niektóre z rezultatów Projektu Agile Based Competency Management finansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+.

Sukces 3,5-letniej pracy potwierdza wysoce pozytywna ocena Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji.

„Wysoki jakościowo poziom opracowanych materiałów edukacyjnych”, „przystępna i atrakcyjna dydaktycznie dla odbiorcy formuła”, „staranne i przemyślane podejście do prac rozwojowych”, a przede wszystkim ""innowacyjność projektu uzyskana dzięki opracowaniu Metody Kontekstowego Badania Kompetencji, wykorzystującej kejsy w odniesieniu do specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach""

– takie wyróżnienia Projektu ABC Management zostały wyszczególnione w podsumowaniu oceny jakościowej Projektu otrzymanej od Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji.

Projekt Agile Based Competency Management był realizowany w Partnerstwie z E-peers, Hominem Challenge (Hiszpania) i MERIG (Austria). 

Dziękujemy wszystkim, którzy przez 3,5 roku śledzili postępy Projektu i wspierali jego rozwój merytoryczny. Ze wszystkimi rezultatami Projektu, w tym także Metodą Kontekstowego Badania Kompetencji, mogą Państwo zapoznać się na stronie www.agilecompetency.com.

Przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS +