Rodzaj kultury organizacyjnej, który docenia rolę kobiet w osiąganiu celów zarówno gospodarczych, jak również społecznych jest zdecydowanie typem kultury ukierunkowanej na szeroko rozumianą współpracę, w której wartości, przyjęte normy i zachowania nie są przypadkowe, lecz świadomie kształtowane przez kierownictwo instytucji.

Podczas spotkania staraliśmy się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co jest prawdą, a co mitem w odniesieniu do zatrudniania kobiet w organizacji?
  • Czy możemy mówić o mocnych i słabych stronach w pracy kobiet?
  • Czym cechuje się kultura organizacyjna sprzyjająca zatrudnieniu i pracy kobiet?
  • Co kobiety mogą zrobić same dla siebie w celu budowania dobrych, trwałych relacji z pracodawcą / przełożonym?
  • Jakich doświadczeń się boimy jako kobiety?
  • W jakich obszarach pracy i życia ciągle dominują krzywdzące stereotypy?

Spotkanie dotyczące równości szans organizowane było przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. W roli prowadzącej wystąpiła Ewa Karpińska-Bryke, Członkini Zarządu PROFES.