Projekt MPWiK nagrodzony w konkursie "Pracodawca Jutra"

Projekt strategiczny „Doskonalenie przywództwa” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, a w tym podprojekt „Mistrzowskie Przywództwo” realizowany przez PROFES, został wyróżniony w konkursie „Pracodawca Jutra”. MPWiK jako jedyna firma zdobyło aż dwie nagrody: nagrodę główną w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw w kategorii „Rozwój pracownika” oraz nagrodę branżową w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Celem Konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy wdrażają modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

„Mistrzowskie Przywództwo” realizowane we współpracy z PROFES to jedno z dwóch przedsięwzięć projektu strategicznego „Doskonalenie przywództwa”, zgłoszonego przez MPWiK do konkursu w kategorii „Rozwój pracownika”.

Trwający niemal 2,5-roku projekt „Mistrzowskie przywództwo” wspierający rozwój Mistrzów MPWiK skupiał się wokół maksymalnie praktycznych działań, realizowanych w trzech przestrzeniach rozwojowych: na sali szkoleniowej, na platformie online i w miejscu pracy. Osadzenie aktywności blisko zawodowej rzeczywistości Mistrzów, zaangażowanie przełożonych w projekt i wprowadzenie atrakcyjnej grywalizacji sprawiły, że Uczestnicy nie tylko aktywnie angażowali się w działania, ale i chętnie wdrażali nową wiedzę i umiejętności w codzienną pracę. Pełen sukces projektu potwierdzają zarówno pozytywne opinie Mistrzów:

  • „Projekt pozwolił mi uregulować i wyrównać wiedzę i praktykę, które miałem dotąd w głowie. Wyciągam pozytywne wnioski. Lepiej wiem, co robię dobrze, a co nie. Doceniam możliwość wymiany myśli i doświadczeń”
  •  „Spotkaliśmy się razem – różni Mistrzowie – każdy prezentuje inne podejście, rodzaj pracy, niektórzy pracują w systemie zmianowym, inni nie – dobrze było się temu przyjrzeć, poznać jak inni działają i rozwiązują problemy”

jak i ich przełożonych:

  • „Cały projekt można zapisać w kategoriach sukcesu, który ma „wielu ojców”. To był pierwszy projekt dla tej grupy, kompleksowo podchodzący do umiejętności zarządzania. Dało to efekty również w innych obszarach, jak współpraca z innymi działami”

Za realizację działań w projekcie odpowiadał zespół trenerski PROFES w składzie: Ewa Tarczyńska, Krzysztof Mironowicz i Filip Suliborski oraz Anna Andrzejewska, Koordynator Projektu z Biura Projektów PROFES. Aktywnościami e-learningowymi i grywalizacją zarządzała Natalia Strzelecka, Konsultant Zarządzająca i Menedżer Zespołu Nowoczesnych Technologii PROFES. Nad całością projektu – zarówno od strony merytorycznej, jak i koordynacyjnej czuwała natomiast Maryla Korczyńska – Konsultant Zarządzająca PROFES

„Projekt „Mistrzowskie Przywództwo” został zrealizowany w sposób należyty, zakończył się sukcesem i zrealizował wszelkie stawiane mu cele. Uczestniczący w nim Mistrzowie podnieśli poziom swoich kompetencji, wykazują się obecnie większą samodzielnością, świadomością roli przywódczej i partnerskim podejściem we współpracy z przełożonymi. Efektywniej współpracują z podwładnymi i wpływają na zwiększenie ich satysfakcji z pracy, a ich zespoły osiągają wyższe wyniki.”

Anna Sudnik, Dyrektor Centrum HR i Usług Wsparcia MPWiK S.A.

Dziękujemy naszemu wieloletniemu Klientowi – MPWiK S.A. we Wrocławiu za zaufanie i możliwość udziału w tym przedsięwzięciu. Gratulujemy zasłużonego wyróżnienia i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!