Wdrożenie standardów obsługi Klienta i sprzedaży w SUZUKI Motor Poland to prezentacja, którą podczas Kongresu Kadry zaprezentowali wspólnie prelegenci PROFES i SUZUKI.

To właśnie wdrożenie wymienionych standardów pomogło zadebiutować w 2008 roku salonom SUZUKI w Wielkim Teście Salonów Samochodowych i to od razu na 3 miejscu.

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem uczestników wydarzenia, a Adam Jaworski - prelegent PROFES został doceniony przez organizatorów Kongresu Kadry. Jak podkreślili w liście:

(...) dzięki Pana wystąpieniu Uczestnicy Kongresu mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy, wzbogacenia swojego warsztatu o nowe opinie i wskazówki dotyczące ich pracy zawodowej. Dziękujemy za wkład i wysiłek włożony w przygotowanie wystąpienia.