Wraz z naszymi partnerami z Politechniki Poznańskiej weźmiemy udział w konferencji Zrównoważony rozwój organizacji, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W trakcie wykładu będziemy przedstawiać i promować naszą koncepcję Lean Green (a właściwie Human Lean Green).

Temat wiodący konferencji: Odpowiedzialność w relacjach z interesariuszami jako innowacyjne kryterium doskonałości.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Więcej na stronie.