Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz ósmy zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wśród przedstawionych w nim praktyk, znalazły się również działania realizowane przez firmę PROFES.

W kategorii „Miejsce pracy” został przedstawiony projekt „Gramy FAIR PLAY”, który ma na celu wewnętrzne doskonalenie postaw i zachowań zespołu PROFES w codziennych relacjach w miejscu pracy.