Akademia Menedżera PROFES - oferta Profes

Rozwijaj swoich menedżerów i pracowników zespołu HR w ramach cyklu praktycznych szkoleń z dofinansowaniem nawet do 100%!

Przyjdź na bezpłatną konsultację online i dowiedz się więcej, na temat Akademii Menedżera PROFES — kompleksowego projektu rozwojowego, kierowanego do przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, dzięki któremu podniesiesz poziom kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników zespołu HR.

W ramach Akademii Menedżera PROFES przygotowaliśmy trzy propozycje rozwoju dla trzech grup docelowych projektu:

  • Nasza propozycja rozwojowa dla tej grupy: Kompleksowy cykl 6 szkoleń obejmujących kluczowe kompetencje menedżerskie, w tym m. in.: efektywna komunikacja i współpraca, rola i odpowiedzialność menedżera — budowanie zespołu czy trudne sytuacje w pracy menedżera.

GRUPA 2: Menedżerowie różnego szczebla, którzy brali wcześniej udział w szkoleniach z zakresu kluczowych kompetencji zarządczych i chcą kontynuować działania rozwojowe

  • Nasza propozycja rozwojowa dla tej grupy: Cykl szkoleń obejmujących zaawansowane kompetencje menedżerskie, wspierające mierzenie się z aktualnymi wyzwaniami zarządczymi, w tym m.in.: zarządzanie zespołem wielopokoleniowym, budowanie odporności psychicznej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu czy zarządzanie zespołem rozproszonym.

GRUPA 3: Pracownicy zespołów HR: specjaliści, menedżerowie, HR Business Partnerzy i inne osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji

  • Nasza propozycja rozwojowa dla tej grupy: Cykl szkoleń obejmujących kluczowe kompetencje z zakresu HR, w tym m. in.: employer branding, rekrutacja i onboarding do firmy czy TTT i umiejętności mentoringowe (prowadzenie spotkań, wyciąganie wniosków).

Weź udział w bezpłatnej, otwartej konsultacji z Konsultantką Zarządzającą PROFES i ekspertem Funduszy Wsparcia i dowiedz się:

  • jakie są warunki uzyskania dotacji na rozwój menedżerów?
  • jak krok po kroku wygląda przygotowanie do projektu, jego realizacja i rozliczenie?
  • jaki jest pełen zakres wsparcia, jakim zostanie objęta Twoja organizacja w ramach współpracy z nami?
  • jakie kompetencje można rozwijać w projekcie?