Warsztat standardów kierowniczych - blog PROFES

W nowym cyklu przyjrzymy się nieszablonowym formom rozwojowym, skupiającym się na maksimum praktyki, wykorzystującym maksimum rzeczywistości Twojej organizacji i generującym maksimum zaangażowania Menedżerów. Część siódma: warsztat standardów kierowniczych. 

Na jaki Twój problem odpowie warsztat standardów kierowniczych? 

„Choć w naszej organizacji opracowano standardy kierownicze, nie są one powszechnie stosowane. Menedżerowie na co dzień działają wedle własnych praktyk i przyzwyczajeń. Mają także trudność, by wykorzystać wiedzę i umiejętności, pozyskane w ramach szkolenia, do zwiększenia efektywności swojej pracy.” 

Jaki jest cel warsztatu standardów kierowniczych?

Podstawowym celem warsztatu standardów kierowniczych jest praktyczny trening umiejętności i przygotowanie Menedżerów do tego, by jak najefektywniej i zgodnie ze standardem realizowali działania kierownicze. Jego wdrożenie w program rozwojowy może jednak przynieść również inne korzyści, jak np.:

 • rozwój kompetencji dopasowany do kontekstu pracy Menedżerów: warsztat standardów kierowniczych umożliwia rozwijanie kompetencji kierowniczych na podstawie wykonywanych przez Menedżerów specyficznych aktywności, które faktycznie realizują w swojej organizacji. Przykładowo, zamiast zdobywać uniwersalną wiedzę i uczyć się, jak prowadzić spotkania z zespołem w ogóle, w ramach warsztatów standardów kierowniczych mogą przetrenować poranne odprawy z zespołem czy spotkania podsumowujące wyniki miesięczne, które realizują w ramach swoich rutyn,
 • przywrócenie, ożywienie lub udoskonalenie istniejących standardów: tego typu warsztat to również okazja do tego, by przywrócić do życia opracowane wcześniej standardy, które zostały niewłaściwie wdrożone i nie są obecnie regularnie stosowane.

Na czym polega warsztat standardów kierowniczych?

Warsztat jest traktowany jako jeden z elementów wdrożenia standardów kierowniczych do organizacji. W trakcie jego trwania, uczestnicy przygotowują się do tego zarówno pod kątem umiejętnościowym (trenują, jak stosować konkretny standard), jak i w kontekście przeprowadzania zmiany (dzielą się obiekcjami, mogą je przedyskutować z grupą). Udoskonalanie postępowania poprzez praktyczny trening dzieje się w oparciu o działania, które Menedżerowie faktycznie realizują lub powinni realizować w organizacji. W ten sposób, tuż po wyjściu z sali szkoleniowej, mogą wdrożyć nabyte umiejętności w praktyce.

W jednym z projektów rozwojowych, realizowanych dla mistrzów produkcji, przedmiotem warsztatu były nowo opracowane standardy, opisane w postaci rutyn realizowanych w skali tygodnia, miesiąca, kwartału i roku. Podczas treningu, Menedżerowie mieli możliwość przeanalizowania standardu, a także  wniesienia swoich uwag, np. dotyczących konieczności uzupełnienia o inne dane czy lepszego oszacowania czasu realizacji. Po warsztacie wdrażano standardy w zespołach, testując ich zastosowanie w praktyce. Doświadczenia z tego etapu omawiano następnie w ramach spotkania grupy moderacyjnej.

Jakie są rodzaje warsztatów standardów kierowniczych?

Rodzaje warsztatów są związane ze specyfiką grup uczestników. Dwa podstawowe rodzaje to:

 • warsztaty dla grup jednorodnych, np. Menedżerów Sprzedaży – trening opiera się na precyzyjnych standardach dopasowanych do danego stanowiska,
 • warsztaty dla grup zróżnicowanych, np. Menedżerów jednego szczebla, zarządzających różnymi obszarami – trening opiera się na uniwersalnych dla tej grupy standardach, które następnie – już w mniejszych zespołach – są adaptowane do poszczególnych obszarów, tak aby uwzględniały ich specyfikę.

Co o tej formie sądzą Menedżerowie?

„Warsztat dał możliwość odświeżenia i wyrównania wiedzy pomiędzy nami, ale też uspójnienia słownika. Teraz mówimy tym samym językiem, bazujemy na tym samym modelu szkoleniowym, choć może w różnych odmianach.”

„Projekt pozwolił mi uregulować i wyrównać wiedzę, którą miałem dotąd w głowie i przetrenować praktykę. Wyciągam pozytywne wnioski. Lepiej wiem, co robię dobrze, a co nie.”

Jakie ciekawe sytuacje zdarzają się na warsztacie standardów kierowniczych?

Siłą warsztatu standardów kierowniczych jest rozwój w grupie, w towarzystwie osób, które mierzą się z podobnymi sytuacjami i wyzwaniami. Jest to szczególnie ważne w sytuacji pojawienia się wątpliwości czy obiekcji u jednego z uczestników. „To nierealne”, „Nie mam na to czasu”, „Po co mam się codziennie spotykać z zespołem?” – takie zastrzeżenia (nie dotyczące wprost samego standardu, ale wynikające z nastawienia czy postawy) są na bieżąco rozpracowywane zarówno przez Trenera, jak i innych uczestników, którzy odnoszą się do swoich własnych doświadczeń.

Obiekcje są często wynikiem nierozumienia standardu czy obawy względem dodatkowej pracy. Niezwykle cenne jest więc wtedy, gdy ktoś na tym samym stanowisku powie: „Tak, rozumiem Cię, ja też się tego bałem, ale posłuchaj… Dzięki tym codziennym spotkaniom na bieżąco rozwiązuję problemy i widzę, że ludzie są zadowoleni, bo jesteśmy w stanie szybko interweniować w przypadku trudnej sytuacji”. Takie wsparcie grupy jest zwykle bardzo efektywnym sposobem na zniwelowanie zastrzeżeń Menedżera.


Sprawdź także: 

 • „Rozwój outside the box” – obejrzyj animację, aby poznać ideę stojącą za nowym podejściem do rozwoju Menedżerów
 • Trening sytuacyjny – sprawdź, jak wesprzeć Menedżerów w nabywaniu umiejętności wykorzystania narzędzi menedżerskich w praktyce
 • Warsztat „Przygotuj, pokaż” – poznaj formę, która pozwala Menedżerom zmierzyć się z trudnymi, złożonymi sytuacjami
 • Wzajemne obserwacje - dowiedz się, jak wesprzeć wymianę wiedzy i umiejętności menedżerskich w organizacji
 • Grupa moderacyjna - sprawdź, w jaki sposób Menedżerowie mogą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami
 • Zadania prework - sprawdź nasz sposób na przygotowanie Menedżerów do praktycznej pracy na sali szkoleniowej
 • Video-podsumowania - poznaj formę, dzięki której przełożeni mogą łatwo zaangażować się w rozwój Menedżerów