Według badań firmy HAYS (2018), 67% Menedżerów i Kierowników, 65% Dyrektorów i aż 98% Dyrektorów Zarządzający i Prezesów pracuje w nadgodzinach. Szybkie tempo pracy i nadmiar obowiązków powodują, że klasyczne dwudniowe szkolenia na sali stają się coraz trudniejsze do realizacji.

Zamiast uczestniczyć aktywnie w sesji, Menedżerowie są rozproszeni, niełatwo jest im skoncentrować się na przekazywanej wiedzy i treningu umiejętności. Jeszcze większym wyzwaniem okazuje się wdrożenie ich w codzienną praktykę - praca nad nowymi nawykami ma zawsze niższy priorytet niż pilne zadania z narzuconym już terminem realizacji. 

Gdy zmienia się sposób funkcjonowania i tempo działania uczestników, nie można oczekiwać, że dotychczasowe formy rozwojowe będą zdawały egzamin równie dobrze, co wcześniej. 

  • Jak skrócić szkolenia, ale przy tym utrzymać ich efektywność?
  • Jak w pełni zaangażować Menedżerów, ale nie kosztem ich codziennej pracy?
  • Jak ułatwić wykorzystywanie nowych umiejętności w praktyce, kiedy prościej i wygodniej jest trzymać się starych nawyków?

To właśnie te pytania i poszukiwanie na nie odpowiedzi zapoczątkowało cykl Rozwój outside the box. Sprawdź, jak może wyglądać nowy wymiar rozwoju Menedżerów w Twojej organizacji:

W ramach cyklu Rozwój outside the box zaprezentujemy Ci nieszablonowe formy rozwojowe, skupiające się na maksymalnie praktycznym treningu umiejętności, osadzone w rzeczywistości Twojej organizacji i generującej maksimum zaangażowania Menedżerów, którzy biorą w nich udział.

Przeczytaj więcej:

Cz.1: Trening sytuacyjny- praktyczny warsztat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi przy pomocy poznanych wcześniej narzędzi

Cz.2: Warsztat "Przygotuj, pokaż" - praktyczny warsztat wspierający Menedżerów w radzeniu sobie ze złożonymi i wymagającymi analizy sytuacjami

Cz.3: Wzajemne obserwacje - forma rozwojowa wspierająca Menedżerów w poszukiwaniu inspiracji do zmiany nawyków i identyfikowania Dobrych Praktyk w organizacji

Cz.4: Grupa moderacyjna - forma pozwalająca Menedżerom na wymianę Dobrych Praktyk, rozmowę na temat stosowanych standardów, trudnych sytuacji i podejmowanych wyzwań oraz wspólne opracowywanie rozwiązań

Cz.5: Zadania prework - forma przygotowująca Menedżerów do udziału w szkoleniu czy warsztacie, wspierająca wykorzystanie czasu "na sali" w sposób maksymalnie praktyczny

Cz.6: Video-podsumowania - forma wspierająca utrwalanie wiedzy Menedżerów i przekazywanie informacji na temat przebiegu szkolenia ich przełożonym