Stało się to już firmową tradycją, że wraz z nadejściem Nowego Roku wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku zapraszamy Państwa do licytacji warsztatu 2.0, czyli autorskiego rozwiązania opartego na case study i realnych sytuacjach z  życia firmy.

Pozwala on na zdefiniowanie przyczyn problemów zespołu i wypracowanie skutecznych narzędzi zwiększających efektywność realizowanych działań. Jest także doskonałą okazją do zweryfikowania i usystematyzowania dobrych praktyk stosowanych przez pracowników firmy.

Weź udział w licytacji

W ramach licytowanego warsztatu 2.0 zapewniamy:

  • Dzień Konsultanta – spotkanie lub rozmowa telefoniczna Trenera z przedstawicielami firmy (uczestnikami, działem HR, przełożonymi uczestników), mająca na celu pogłębioną analiza specyfiki funkcjonowania firmy, zdefiniowanie obszaru wymagającego przeprowadzenia warsztatu i doprecyzowanie oczekiwań,
  • know-how PROFES,
  • przygotowanie dedykowanej treści warsztatu, zawierającej case-study, scenki, gry, ćwiczenia,
  • opracowanie i wydruk dedykowanych materiałów warsztatowych dla uczestników,
  • dojazd Trenera do siedziby Klienta,
  • przeprowadzenie warsztatu 2.0. w sali szkoleniowej w siedzibie Klienta,
  • przygotowanie raportu z warsztatu,  zawierającego ocenę warsztatu dokonaną przez uczestników wraz z ankietami oraz wnioski z obserwacji prowadzonych przez Trenera na temat grupy,
  • opracowanie przez Trenera propozycji dalszych działań rozwojowych dla firmy,
  • wystawienie certyfikatów dla uczestników warsztatu 2.0.

Dochód z aukcji zostanie przekazany na realizację tegorocznego celu WOŚP jakim jest pozyskanie wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych. Jak podaje Fundacja, pomoc dla noworodków była tematem 7 finałów, w ramach których zebrano 121 909 333,39 zł. Posłużyły one do zakupu m.in. 1160 inkubatorów, 344 kardiomonitorów czy 367 stanowisk do resuscytacji najmłodszych pacjentów. Wciąż jednak potrzeby tego obszaru są duże.