Pod takim tytułem trwa ogólnopolska kampania promująca inwestowanie w szkolenia pracowników, w szczególności szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z elementów kampanii są regionalne debaty panelowe, organizowane w największych miastach Polski. 31 marca we Wrocławiu wziął w niej udział Artur Olszewski – członek zarządu PROFES, który wraz z innymi panelistami dyskutował na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących w sektorze MŚP.