Przez prawie 60 lat analiza modeli przywództwa opierała się na dwóch podstawowych wymiarach – orientacji na ludzi i orientacji na rezultaty. Innowacyjna koncepcja Synercube, którą już w tym roku zaoferujemy naszym Klientom, uzupełnia siatkę kierowniczą o trzeci wymiar – orientację na wartości. 

Teoria przywództwa Synercube stanowi krok w kierunku samodzielnego rozwoju i dostrzeżenia zmian, które umożliwią wdrożenie efektywnej synergii w strukturach organizacji. Koncept ten wyposaża uczestników szkoleń w wiedzę na temat jakości relacji na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Łącząc trzy podstawowe wymiary – orientację na ludzi, rezultaty i wartości – a następnie osadzając je w schemacie sześcianu, autorzy koncepcji Synercube wyodrębnili 10 stylów przywództwa, w tym postrzegany jako wzór idealny: model 7.7+. Każdy z nich stanowi wzór doskonale znanych zachowań, które mogą objawiać się podczas codziennych dyskusji czy spotkań.

Style przywództwa Synercube stanowią punkt odniesienia dla osób dążących do usprawnienia stosowanego stylu zarządzania. Dają również możliwość zespołowego wypracowania kompromisu dotyczącego efektywnych praktyk i zachowań oraz poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym.

Pełną ofertę programu Synercube przedstawimy Państwu już wkrótce.