Tematyka równości szans w projektach PROFES stała się elementem pierwszego w Polsce posiedzenia Komisji ds. Kobiet przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

4 kwietnia 2011 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Kobiet przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na Dolnym Śląsku. Przewodniczącą zespołu została Wicewojewoda Dolnośląska Ilona Antoniszyn – Klik.

Podczas spotkania, na przykładzie firmy PROFES przedstawiono realizację strategii równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy spotkania prowadzili również dyskusję nt. pozycji kobiet na rynku pracy, ich aktywności w życiu publicznym i zawodowym, kierunków rozwoju działalności społecznej uwzględniających problematykę kobiet oraz europejskich standardów i postulatów w tym obszarze.