Po raz trzeci PROFES był partnerem Konkursu i Gali Aktywność Kobiet 2013. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tego wydarzenia tutaj - film oddaje klimat i głębię poruszanych zagadnień. 

Znamy laureatów III edycji konkursu Aktywność Kobiet 2013.

6 czerwca 2014 roku odbyła się Gala Finałowa Konkursu Aktywność Kobiet 2013. Konkurs ma za zadanie wspierać i promować osoby przyczyniające się do zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym. Do konkursu napłynęły nominacje z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Uroczystość przepełniona pozytywnymi emocjami, ciepłem i wzajemną życzliwością na długo pozostanie w pamięci 350 gości Gali.

Szczególnym celem III edycji Konkursu było wspieranie kobiet w biznesie i w życiu zawodowym, docenienie aktywności kobiet w takich dziedzinach jak: kultura, turystyka, rekreacja oraz zwrócenie uwagi na niezwykły udział kobiet we wspieraniu tożsamości lokalnej.

Nominaci do Konkursu zostali wskazani przez grono Ambasadorów Aktywności Kobiet – grupę wybitnych osobistości życia publicznego. Warto wspomnieć, że wśród wyróżnionych osób, jak również laureatów konkursu są też panowie, którzy wspierają aktywność kobiet w życiu publicznym. Podczas Gali zostały wręczone nagrody ponownie wykonane przez artystki z Katedry Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rzeźby – „Szklane krople” symbolizują wkład kobiet w życie publiczne, a także krople drążące skałę.

Gala odbyła się z udziałem Pani Ilony Antoniszyn–Klik – Wiceminister Gospodarki oraz przedstawicieli władz województw biorących udział w konkursie. Ministerstwo Gospodarki objęło Konkurs i Galę Patronatem Honorowym. Głównymi sponsorami Konkursu i Gali są Fundacja Polska Miedź oraz PZU.

Obok wręczenia nagród zwyciężczyniom i zwycięzcom konkursu goście obejrzeli: film ”Rok z życia laureatek” pokazujący sylwetki zeszłorocznych nagrodzonych, prezentacje wielkoformatowe dzieł ze szkła – Szklanych Kropli, występy artystyczne. Tego wieczoru zaśpiewał dla nas duet akustyczny – Piotr i Wojtek Cugowscy. Całość poprowadził Marcin Prokop.

Patronatem medialnym Galę objęli: TVP Wrocław, TVP Katowice, TVP Lublin, Radio RAM, Radio Wrocław, Radio Lublin, odpowiedzialny biznes.pl, Gazeta Wrocławska, Kulturaonline, Sukces Pisany Szminką, Businesswomen & Life, Magazyn Lubelski Lajf, 4allwomen.

W jury konkursu zasiadali: przewodnicząca  - Aldona Młyńczak (Posłanka na Sejm RP), Joanna Bensz (CH2MHILL), Agnieszka Orłowska (Globalne Centrum Usług Biznesowych HP), Maryla Miłek (Fundacja Bezmiar), Jadwiga Kossakowska (PARP), Magdalena Burnat–Mikosz (Deloitte), Agnieszka Celińska (Regionalny Fundusz Gospodarczy), Monika Richardson (dziennikarka), O. Bogusław Barański (Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi), Andrzej Kalisz (Związek Pracodawców Dolnego Śląska), Beata Pierzchała (Stowarzyszenie Aktywność Kobiet), Ewa Karpińska-Bryke (reprezentująca Stowarzyszenie Aktywność Kobiet i PROFES).

Oto laureaci konkursu Aktywność Kobiet 2013 w poszczególnych kategoriach:

  • Nagrodę w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymała Pani Monika Włodarczyk (woj. dolnośląskie) – dziennikarka, która stworzyła cykl reportaży telewizyjnych przedstawiających sytuację kobiet na Dolnym Śląsku, zatytułowany AKTYWNOŚĆ PRACA SUKCES. Pozytywna postawa bohaterek reportaży, ich doświadczenia 
    i podejmowane działania inspirują i są wzmacniające dla innych kobiet.
  • Nagrodę w kategorii średnich przedsiębiorstw otrzymał Pan Cezary Sawulski (woj. lubelskie) – Prezes Zarządu Centrum Medycznego Sanitas. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz kobiet. W swojej działalności czynnie prowadzi program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi.
  • Nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw otrzymał Pan Zenon Nowak (woj. śląskie) – Prezes gazety regionalnej „Dziennik Zachodni”. Zainicjował wiele kampanii społecznych na rzecz aktywności kobiet w regionie: wydawnictwa „Zawsze Kobieta” i „Liderki zmian”, plebiscyt „100 najpopularniejszych kobiet regionu” oraz „Narcyz”.
  • Nagrodę w kategorii kultura, turystyka, rekreacja otrzymała Pani Irena Czerwińska (woj. lubelskie) – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty. Poprzez inicjowane działania zwiększa aktywność kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, wpływając w ten sposób na rozwiązywanie problemów społeczności wiejskiej. Zainicjowała proces budowania wiosek tematycznych, które przyczyniły się do przełamywania stereotypów o kobietach na wsi.
  • Nagrodę w kategorii wspieranie tożsamości lokalnej otrzymała Pani Wiesława Sieńkowska (woj. lubelskie) – Wójt gminy Komarów-Osada za działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym głównie kobiet poprzez inicjowanie tworzenia stowarzyszeń, klubów, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów śpiewaczych i wielu innych projektów.

Przyznano także nagrody specjalne:

  • Nagrodę Wiceminister Gospodarki otrzymała Pani Romana Antonowicz (woj. śląskie) – ikona aktywności kobiet. Inicjatorka i założycielka 9 hospicjów w Polsce. Obecnie Prezes Stowarzyszenia „Kropelka”, które pracuje z dziećmi  zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
  • Nagrodę Specjalną jury otrzymała Siostra Anna Bałchan (woj. śląskie) – Prezes Stowarzyszenia PO MOC dla kobiet i dzieci im. Maryi Niepokalanej, którego misją jest pomoc dla kobiet oraz kobiet z dziećmi – ofiar przemocy, handlu ludźmi oraz przymuszonej prostytucji.
  • Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Aktywność Kobiet otrzymała Pani Elżbieta Wojdyła – powołała Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”, którego misją jest niesienie nieodpłatnej pomocy i profilaktyki kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi. Propagatorka bezpłatnych badań USG i mammografii piersi. Organizator akcji charytatywnych,  zbiórek żywności i środków do życia dla potrzebujących. Podczas Gali Aktywność Kobiet 2013 Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska nadała Elżbiecie Wojdyle w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi.

Wzrost społecznego zainteresowania problematyką zwiększenia aktywności kobiet w życiu publicznym, jak również zaangażowanie w ww. działania kluczowych osób sprawia, że konkurs nabrał dużego rozmachu i prestiżu. Celem nadrzędnym konkursu jest stałe zwiększanie aktywności kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego: w biznesie, polityce, mediach, nauce, administracji publicznej i pozostałych dziedzinach.

Organizatorem konkursu i Gali jest Stowarzyszenie Aktywność Kobiet.