Dzięki staraniom Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), PROFES oraz firm stowarzyszonych w CCIFP, Minister Przedsiębiorczości i Technologii obwieścił włączenie kwalifikacji rynkowych z zakresu  handlu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii precyzują efekty uczenia się, jakimi wyróżniać powinni się przedstawiciele handlowi, sprzedawcy i handlowcy, jak również przedstawia kryteria weryfikacji ich osiągnięcia. Pełne nazwy kwalifikacji rynkowych to:

Zarówno w pracach merytorycznych nad opisem tych kwalifikacji, jak i projektowaniu przebiegu walidacji, w ramach współpracy CCIFP z PROFES uczestniczył Konsultant PROFES – Krzysztof Gwozdek.

Współpraca z PROFES oraz innymi firmami członkowskimi, zaowocowała formalnym uzyskaniem przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą statusu instytucji certyfikacyjnej ww. kwalifikacji. CCIFP jest aktualnie jedyną taką instytucją w Polsce.

Jesienią 2019 roku CCIFP, również we współpracy z PROFES, przeprowadzi pierwszą edycję certyfikacji kwalifikacji handlowych. Ocenę prowadzić będą asesorzy PROFES.