Odnawiamy certyfikat SUS 2.0. potwierdzający efektywność systemu zapewnienia najwyższej jakości w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. został wypracowany przez ekspertów branży szkoleniowo-rozwojowej zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych i wyznacza wymagania względem:

  • zarządzania firmą,
  • przygotowywania, realizacji i ewaluacji usług
  •  szkoleniowych i rozwojowych,
  • kompetencji kadry,
  • organizacji i logistyki usług.

Certyfikat SUS 2.0 jest przyznawany dostawcom usług szkoleniowych najwyższej klasy. PROFES jako członek założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych od lat w pełni realizuje wysokie wymagania, stawiane przez tę organizację, oferując kompleksowe wsparcie rozwojowe.

Dla naszych Klientów i firm rozważających rozpoczęcie współpracy, odnowienie certyfikatu SUS 2.0 jest przede wszystkim formalnym potwierdzeniem przejrzystości działań, profesjonalizmu i ciągłego doskonalenia naszych usług.