Kolejny projekt szkoleniowy dla naszego Klienta został uznany za najciekawszy! 

"Szkolenia przyprawione sukcesem" miały na celu podniesienie konkurencyjności firmy Podravka Polska poprzez wzmocnienie umiejętności zarządzania, zarządzania sprzedażą, umiejętności sprzedażowych i interpersonalnych. Uczestnicy projektu mieli dostęp do platformy e-learningowej gdzie mogli zamieszczać zadania wdrożeniowe i otrzymać feedback od trenera, oraz mieli szybki dostęp do informacji organizacyjnych.

"Szkolenia przyprawione sukcesem" przyniosły firmie Podravka oprócz nowych kompetencji wyróżnienie najlepszego projektu unijnego realizowanego w województwie lubuskim.

Według jednego z Uczestników projektu:

Największą wartością tego projektu jest możliwość zajrzenia w głąb siebie. W głąb swojej menadżerskiej wiedzy oraz weryfikacja swoich kierowniczych kompetencji. Dostrzegłem, że w pracy pracownik nie chce być tylko „obserwatorem”. Zrozumiałem, że głównie musi być „kreatorem”, a moim zadaniem jest tak go motywować i stwarzać mu takie warunki, aby stał się aktywny i chciał swoimi działaniami, pomysłami tworzyć i zmieniać pracę w tym dziale. [...] Największą wartością projektu ""Szkolenia przyprawione sukcesem"" w odniesieniu do podwładnych jest to, że lepiej nam się współpracuje i czujemy swoją wartość.