Lean Green – z troską o środowisko! Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt został zrealizowany przez PROFES w okresie 1.01.2014 - 31.12.2014. Zaplanowano w nim szereg działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz budowanie świadomości w tym zakresie pośród pracowników PROFES, ale także otoczenia biznesowego i społecznego naszej firmy. W efekcie projektu w firmie PROFES została wdrożona strategia CSR uwzględniająca obszar działań proekologicznych oraz polityka środowiskowa (zawierająca procedury, standardy i wprowadzająca kulturę ciągłego doskonalenia w obszarze eko).

Szczególnie wartościowym elementem projektu jest wypracowanie produktu Lean Green Service (LGS) Jest to innowacyjna, pierwsza na polskim rynku, usługa doradcza łącząca w sobie elementy działań proekologicznych z narzędziami metodologii zarządzania KAIZEN oraz eliminacją marnotrawstwa i eko-marnotrawstwa. Wartością dodaną usługi jest doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych zmniejszających negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, ich utrzymanie i systematyczne doskonalenie. Elementem produktu jest również cykliczna certyfikacja, potwierdzająca eko-status przedsiębiorstwa i motywująca do podejmowania dalszych doskonalących działań środowiskowych. Ponadto usługa obejmuje innowacyjne narzędzie pomiarowe dla monitorowania efektów wdrożenia (opracowane we współpracy z jednostką naukową).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland