Podczas październikowej konferencji ”Biznes, który zmienia Świat, Ludzie, którzy zmieniają biznes” mieliśmy przyjemność odebrać podziękowania i statuetkę z rąk Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Pani Mirelli Panek-Owsiańskiej. PROFES będąc w roli Partnera Wspierającego FOB, regularnie w ramach partnerstwa świadczy na rzecz FOB swoje usługi.

Od lat staramy się kierować w swoich codziennych działaniach ideami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i wdrażać dobre praktyki z tego zakresu. Ich obecność wynika z wielu czynników. Pierwsze dobre praktyki wyróżniające PROFES pojawiły się kilkanaście lat temu i były rezultatem wewnętrznej potrzeby pozytywnych i dobroczynnych działań właścicieli. Początkowo nie wynikały ze strategii i przemyślanych planów – były spontanicznymi, aczkolwiek regularnymi aktywnościami. Gdy w 2005 roku Komisja Europejska wskazała PROFES jako przykład firmy z sektora MŚP, która skutecznie wdraża praktyki z zakresu CSR byliśmy szczerze zaskoczeni. Od tego momentu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest obecna w naszej świadomości, a wdrażanie dobrych praktyk świadomie podejmowane. Mimo wielu publikacji, prezentacji, wystąpień PROFES na temat CSR, pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju wydaliśmy właśnie w tym roku.

Działamy na wielu polach CSR, jednak naszą najmocniejszą stroną jest ład korporacyjny, obszar środowiska naturalnego oraz zaangażowanie społeczne. W raporcie chcemy przybliżyć Państwu nasze starania w tych obszarach, w szczególności te podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Ze względu na uwarunkowania rynkowe, były to trudne lata w rozwoju firmy, niemniej jednak nie zabrakło nam energii aby ten czas również w sposób zrównoważony wykorzystać. Poświęciliśmy sporo miejsca ekologii, podejmując jednocześnie kolejne edukacyjne wyzwanie w tym zakresie.

Rzeczą, którą warto podkreślić jest zaangażowanie zespołu PROFES w wyżej wymienione działania. Wiele inicjatyw jest proponowanych i podejmowanych oddolnie, a co za tym idzie cechują się one naprawdę wysokim zaangażowaniem pracowników i współpracowników firmy.

W opinii ekspertów opracowujących nową strategię CSR dla PROFES, po porównaniu działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez PROFES z dostępnymi opisami stosowanych praktyk, można stwierdzić, że PROFES jest jednym z liderów jeśli chodzi o zaangażowanie w działania CSR w branży doradczej i szkoleniowej.