/Zwinne-zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow.html Zwinne zarządzanie kompetencjami pracowników - Profes

HRM

Zwinne zarządzanie kompetencjami

zarządzanie kompetencjami

Zwinne zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie zespołem, zwinne… Zwinność jest w cenie. Ale czym właściwie jest zwinność?

Zwinne metodyki uwzględniają zmienność oczekiwań wobec produktu i jego funkcjonalności w trakcie trwania prac nad nim. Trzymaj rękę na pulsie!

Określenie kompetencji pracowników oraz wydajne ich wykorzystanie to podstawa, dzięki której możliwe staje się takie zarządzanie kompetencjami, aby można było czerpać z nich maksymalne korzyści. Każdy z pracowników ma bowiem pewien potencjał, który najpierw należy dokładnie rozpoznać i odnieść do zadań, które zespół ma do wykonania. Zarządzanie kompetencjami pracowników oparte na ich zdolnościach, umiejętnościach i predyspozycjach to najlepszy sposób na optymalizację metod działania, będącego owocem lepszej eksploatacji zasobów osobowych firmy.

Zarządzanie kompetencjami powinno uwzględniać cechy i umiejętności, które pozwolą na lepszą realizację zadań podczas wykonywania stałych obowiązków, jak również podczas wykonywania zadań w kolejnych projektach. Właśnie dlatego powinno się dokonywać okresowej oceny zasobów oraz w razie potrzeby rozwijać portfel kompetencji.

Sprawne zarządzanie kompetencjami ma duże znacznie w dążeniu do realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa. Stawiając na wzrost najcenniejszego kapitału jakim są umiejętności zawodowe pracowników, dbasz o właściwy kierunek rozwoju firmy. Obecnie, każda wartościowa polityka personalna opiera się na odpowiednim zarządzaniu kompetencjami. Jeśli jest to rozwiązanie wpisujące się w potrzeby Twojej firmy, zachęcamy do kontaktu.

Co daje zarządzanie kompetencjami w organizacji?

·         wspiera osiąganie celów organizacyjnych i strategicznych

·         ułatwia przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych i wdrożeniowych

·         pozwala na identyfikowanie luk kompetencyjnych w organizacji i precyzyjny dobór rozwiązań rozwojowych

·         ułatwia przeprowadzenie przejrzystej i wiarygodnej oceny kompetencji pracownika, w tym identyfikacji jego mocnych i słabych stron oraz potencjału

Nasza koncepcja zarządzania kompetencjami opiera się przede wszystkim na uwzględnieniu kontekstu, a więc specyficznej dla danej organizacji sytuacji, w której się znajduje, specyfiki pracy oraz różnorodności stanowisk w obrębie jednej firmy. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że współczesnym organizacjom trudno opierać się na jednym, uniwersalnym zestawie kompetencji, które będą kluczowe dla każdego pracownika bez względu na zakres obowiązków i stawiane przed nim cele. Nasze postrzeganie zarządzania kompetencjami na miarę XXI wieku wiąże się z ich zróżnicowaniem dla poszczególnych segmentów, działów, zespołów, stanowisk i znalezieniem odpowiedzi na pytanie: „Na ile ta różnorodność sprawia, że jesteśmy gotowi do realizacji naszych celów?”. Dopiero taka analiza, precyzyjnie identyfikująca luki i mocne strony firmy, pozwala na opracowanie działań rozwojowych i szkoleniowych oraz wprowadzanie zmian organizacyjnych i systemowych.

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.