/Zespol_konsultantow_zarzadzajacych.html Zespół Konsultantów Zarządzających

O nas

Zespół Konsultantów Zarządzających

Każdy projekt realizowany przez PROFES trafia pod opiekę dedykowanego Konsultanta Zarządzającego – osoby, która z naszego punktu widzenia jest wielozadaniowa, opracowuje działania, a przy tym koordynuje pracę zespołu projektowego, dba o jakość realizacji i uzyskanie jak najlepszych rezultatów. Dla naszych Klientów Konsultant Zarządzający jest natomiast często pierwszym kontaktem, do którego zwracają się z prośbą o wsparcie. Staramy się słuchać, dopytywać, zgłębiać temat i analizować, by w efekcie zaproponować i wdrożyć rozwiązania, dzięki którym nie tylko zrealizujemy wskazane przez Państwa cele rozwojowe, ale i wspólnie zidentyfikujemy dalsze ścieżki działania.

spa

   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 


Maryla Korczyńska, 
Konsultant Zarządzający, Trener, Coach

Pracowałam m.in. dla: ŠKODA – Volkswagen Group Polska, MPWiK Wrocław, Dr. Max, NGK Ceramics, Vorwerk, Michelin Polska, PROFIM

Co daje Klientom współpraca ze mną? Staram się być dla Klienta doradcą, realizatorem, zaangażowaną rozmówczynią i uważną słuchaczką w jednym, wsparciem merytorycznym, organizatorem, koordynatorem i opiekunem. Od pierwszej rozmowy przez telefon, by wypytać o potrzeby i bolączki organizacji, po ewaluację działań i podsumowanie projektu – towarzyszę Klientowi na jego drodze do rozwoju, nawet wtedy, kiedy jedynym właściwym wyborem jest pójście pod prąd.

Czego oczekuję od Klientów? Partnerskiej relacji i zaufania, które dają mi poczucie bezpieczeństwa i motywują do działania. Uczestniczenia w projekcie rozwojowym, bycia zaangażowanym w pracę nad rozwojem organizacji. Szczerości, wtedy kiedy coś idzie nie po myśl i wzajemnego szacunku bez względu na okoliczności.

Specjalizacja: projektowanie, koordynacja realizacji oraz ewaluacja działań rozwojowych Menedżerów i innych grup pracowników w tym w firmach produkcyjnych, diagnoza kompetencji, wsparcie i wdrażanie zmian, rozwiązań systemowych dotyczących standardów pracy, rytmów zarządczych Menedżera i obsługi KlientaMagdalena Pióro, 
Konsultant Zarządzający, Trener, Coach

Pracowałam m.in. dla: ŠKODA – Volkswagen Group Polska, Das WeltAuto - Volkswagen Group Polska, EFL, PKO BP, Bank Zachodni WBK, Getin Leasing, Banki Spółdzielcze, KRD SA, Enea, Eurobank

Co daje Klientom współpraca ze mną? Jestem zwolenniczką otwartości i przejrzystości w komunikacji, zorientowaną na szukanie rozwiązań. Każdorazowo poświęcam czas na dogłębną analizę sytuacji, potrzeb oraz możliwości rozwojowych Klienta. W trakcie realizacji projektu natomiast bardzo ważny jest dla mnie regularny feedback odnośnie statusu oraz rekomendowanie udoskonaleń, uwzględniających zmieniające się otoczenie. Chętnie podejmuje się, jak również samodzielnie proponuję nieszablonowe i wymagające działania, co do których mam jednocześnie pewność, że są realne i potrzebne do osiągnięcia zdefiniowanych przez Klienta celów. Skupiam się na efektach, czyli rozwiązaniach, które można wdrożyć w praktykę zawodową od razu po zakończeniu szkolenia, coachingu czy sesji doradczej. Liczą się dla mnie zadania i konkrety - stronię od „lania wody” i upychania w kalendarzach niepotrzebnych spotkań.

Czego oczekuję od Klientów? Otwartości, świadomości i chęci współpracy zarówno przy określaniu celu działań rozwojowych, jak i dzieleniu się specyficzną dla organizacji wiedzą. Dostępności w sytuacjach, które tego wymagają oraz zainteresowania i poczucia współodpowiedzialności za wdrażane zmiany i rozwiązania. Ponad wszystko oczekuję również dojrzałej postawy i komunikacji bez niedopowiedzeń czy tworzenia drugiego dna.

Specjalizacja: rozwój sprzedaży i obsługi Klienta, rozwój obsługi Klienta w branży finansowej (obsługa w placówkach, drogą telefoniczną, wsparcie Call Centre), obszar HR i wszystko co pokrewne, w tym: wsparcie onboardingu i procesów rekrutacyjnych, zarządzanie

 


Natalia Strzelecka, 
Konsultant Zarządzający, Menedżer Zespołu Nowoczesnych Technologii

Pracowałam m.in. dla: ŠKODA – Volkswagen Group Polska, Das WeltAuto, Schneider Electric Polska, Synercube GmbH, Sanden Manufacturing Poland, Intercars S.A., Michelin Polska, POLPAK Sp. z.o.o, MPWIK S.A., Grupa Kęty S.A.

Co daje Klientom współpraca ze mną? W relacjach z Klientami zależy mi na budowaniu wzajemnego zaufania i atmosfery sprzyjającej płynnej realizacji projektów. Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie, odpowiadam na konkretne potrzeby rozwojowe i tworzę dedykowane, spersonalizowane propozycje. Niemal wszystkie moje projekty wspierane są digitalnymi rozwiązaniami, dzięki którym są atrakcyjne i jeszcze bardziej angażujące dla współczesnego odbiorcy. Staram się być blisko Klienta, odpowiadać na jego zmieniające się potrzeby – jestem zaangażowana, elastyczna i na najwyższym priorytecie stawiam jakość oraz zadowolenie Klientów.

Czego oczekuję od Klientów? Przede wszystkim wzajemnego zaufania i partnerstwa. Ważna jest dla mnie umiejętność cieszenia się z naszych sukcesów, a gdy sytuacja tego wymaga – wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Specjalizacja: Kontekstowe Badanie Kompetencji, rozwój Menedżerów, rozwój Sprzedawców w branży automotive, wsparcie wdrożenia Sprzedawców, e-learning i nowoczesne technologie, webinary

 


Artur Olszewski, 
Prezes Zarządu PROFES

Co daje współpraca ze mną? Oprócz oczywistych zadań związanych z zarządzaniem firmą, współpracuję z Klientami również w roli Konsultanta. Wartość, jaką wnoszę w projekty opiera się na myśleniu analitycznym: dobrej diagnozie sytuacji, patrzeniu na problemy i sprawy w szerszej perspektywie, uwzględniając przy tym rozumienie poszczególnych procesów i ich powiązań. Syntezuję wnioski pochodzące z pracy warsztatowej, obserwacji, wywiadów, analizy dokumentów i danych organizacji w propozycje dedykowanych rozwiązań. Moje wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania sprawia, że doskonale rozumiem wyzwania przed jakimi staje kadra menedżerska, podejmując kluczowe decyzje biznesowe.

Czego oczekuję od Klientów? We współpracy z Klientami staram się tworzyć atmosferę otwartości i szczerości. Po drugiej stronie szukam więc przede wszystkim partnera, wspólnie z którym będziemy poszukiwać rozwiązań, a nie usprawiedliwień.

Specjalizacja: Praca w Punktach Dealerskich pod kątem: określenia jednoznacznej struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków, identyfikacji kluczowych danych i tworzenia dashbordu zarządczego, wdrożenia rytmów zarządczych dla osób zarządzających oraz ustalenia zasad i reguł współpracy międzydziałowej, Kontekstowe Badanie Kompetencji, badania Customer Experience, budowanie Modeli Sprzedaży opartych o Dobre Praktyki

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.