/Zarzadzanie-wiedza-produktowa.html Zarządzanie wiedzą produktową - Profes

Sprzedaż

Zarządzanie wiedzą produktową

Gdyby Hewlett-Packard wiedział i wykorzystywał to, co Hewlett-Packard już wie, jego zyski byłyby prawdopodobnie
trzy razy większe.
Lew Platt, Prezes Koncernu Hewlett-Packard

Czym jest wiedza w Organizacji?

To przede wszystkim najważniejsze dobro jakie posiada każda firma. Bez doświadczenia ludzi współtworzących know-how organizacji nie jest możliwe osiąganie ambitnych celów jakie stawiają przed sobą nowoczesne firmy. Chcemy umożliwić naszym partnerom efektywne magazynowanie i dzielenie się know-how, zapisanego do tej pory w głowach pracowników oraz na twardych dyskach ich komputerów. Umiejętne zarządzanie wiedzą, czyli innymi słowy – połączenie, wykorzystanie i rozwijanie zasobów wiedzy – prowadzi do sytuacji gdy powstaje Organizacja ucząca się.

Wzrost sprzedaży, rozwój pracowników, orientacja na kluczowe kompetencje pracownicze i wzrost konkurencyjności to tylko część korzyści płynących z wdrożenia systemów zarządzania wiedzą. Co jeszcze może zyskać firma? Efektywne zarządzanie wiedzą to droga, która gwarantuje:

  1. Wzrost efektywności działań przez redukcję kosztów zarządzania, swobodny przepływ wiedzy, optymalizację procesu poszukiwania informacji,
  2. Wzrost konkurencyjności firmy przez nieustanny rozwój pracowników, przez udział w procesie ciągłego uczenia się i optymalnego wykorzystania ich potencjału,
  3. Wzrost innowacyjności i kreatywności przez tworzenie społeczności praktyków wspierających transfer wiedzy.
  4. Nieustanny rozwój i uaktualnianie know-how organizacji.
  5. Standaryzację dokumentów i procedur obowiązujących w organizacji.

W czym możemy pomóc?

Dywanowe maile w poszukiwaniu informacji, wiele wersji tych samych dokumentów, odchodząca wiedza wraz z pracownikiem, rozproszona wiedza nt. konkurencji – to przykładowe sytuacje, z którymi borykamy się, kiedy nie ma zarządzania wiedzą. Opierając się na analizie Państwa rozwiązań organizacyjnych i informatycznych zaproponujemy rozwiązania, które trwale zapobiegną tym sytuacjom.

Dla nas zarządzanie wiedzą to kompleksowy proces obejmujący m.in. gromadzenie, organizowanie, selekcjonowanie, rozwijanie i stosowanie oraz dzielenie się i rozpowszechnianie wiedzy w Organizacji. Zaprojektujemy dla Państwa Organizacji dedykowany system kompleksowego zarządzania wiedzą, który pozwoli na optymalizację kluczowych procesów. Naszym zadaniem jest bowiem stworzenie dla Państwa efektywnego narzędzia, dzięki któremu zarządzanie wiedzą stanie się łatwe. Będziemy wspierać Państwa od momentu definiowania obszarów wiedzy, poprzez tworzenie standardów komunikacji, kończąc na wdrożeniu dedykowanego narzędzia IT.

W ramach działań wspierających zarządzanie wiedzą proponujemy:

  • Organizowanie Targów Wiedzy,
  • Tworzenie zespołów projektowych składających się z pracowników o różnych specjalizacjach,
  • Kreowanie Baz Wiedzy wykorzystujących dostępne na rynku narzędzia informatyczne,
  • Wdrożenie firmowego intranetu czy platformy on-line służącej wymianie dobrych praktyk.

Należy zdawać sobie sprawę, że to właśnie zarządzanie wiedzą stanęło u progu sukcesu wielu powszechnie znanych dzisiaj korporacji. Bez rozwijania się w tym zakresie trudno jest pozostać konkurencyjnym.

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max