/Zarzad.html Zarząd

O nas

Zarząd

 

Artur Olszewski

Artur Olszewski

Założyciel i Prezes firmy PROFES®. Odpowiada za rozwój zespołu oraz produktów doradczych i szkoleniowych w obszarach: zarządzania kompetencjami, wsparcia sprzedaży i zastosowań nowoczesnych technologii w procesach rozwoju pracowników. Zdecydowany zwolennik koncepcji zwinnego zarządzania kompetencjami.

Był uczestnikiem "Coaching Program" organizowanego przez Ośrodek Doradztwa Gospodarczego KIG - GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Eschborn i uzyskał stopień doradcy gospodarczego.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada dyplom ukończenia m.in. podyplomowej  Szkoły Biznesu oraz Treningu dla Przedsiębiorców przy Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University.

Posiada licencję na realizację badań kompetencyjnych: Leadership Effectiveness Analysis™ oraz Sales Performance Assessment™ firmy MRG, Team Development Analysis firmy Tornak Groep oraz badań opartych na Situational Judgment Tests firmy e-peers.


Mariusz Bryke

Mariusz Bryke

Członek Zarządu w firmie PROFES®. Auditor TÜV CERT w zakresie Systemów Zarządzania Jakością, ekspert w Polskiej Nagrodzie Jakości i w Dolnośląskiej Nagrodzie Jakości, członek Komitetu Honorowego Dolnośląskiej Nagrody Jakości.

Koordynator szeregu projektów doradczych w obszarze Systemu Zarządzania Jakością, reengineeringu procesu produkcyjnego, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, auditu organizacyjnego, optymalizacji przebiegu kluczowych procesów w przedsiębiorstwie oraz rekrutacji i selekcji pracowników.

Bierze czynny udział w konferencjach i seminariach międzynarodowych dotyczących zagadnień zarządzania jakością. Pracował jako doradca gospodarczy w polsko-niemieckich zespołach doradczych. Był uczestnikiem "Coaching Program" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i niemiecką instytucję rządową - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, gdzie uzyskał stopień doradcy gospodarczego.

Wieloletni przedstawiciel i pełnomocnik polskich firm na rynku niemieckim. Praktyk zarządzania. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej wydziału Budownictwa Lądowego oraz wydziału Informatyki i Zarządzania. Autor i współautor szeregu publikacji w pismach specjalistycznych takich jak: Personel, Problemy Jakości, Home & Market, Zarządzanie i Rozwój.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec