/Wsparcie_studentow.html Wsparcie studentów

O nas

Wsparcie studentów

wsparcie studentówProgram Aktywna Praktyka umożliwia studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w PROFES®. Podczas miesięcznej praktyki studenci pracują w systemie projektowym i wspierają swą pracą zespoły PROFES®.

Poznają codzienne zadania realizowane przez firmę doradczo-szkoleniową i mają możliwość realizowania własnych pomysłów. Praktyka studencka to pierwszy krok, po którym wielu praktykantów decyduje się na karierę w PROFES®. Czytaj więcej.

Wspieramy także merytorycznie konferencje i seminaria promujące ideę CSR w środowisku studenckim. Aktywnie współpracujemy z organizacjami i kołami naukowymi działającymi przy uczelniach i angażujemy się organizowane przez nie inicjatywy.

Wybrane wydarzenia, w których uczestniczył PROFES®:

  • Wsparcie dla Koła Naukowego Etyki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • CSR a miejsce pracy: warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Conference 4 Leaders (Komitet Lokalny AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
  • Young Business Festival 2009
  • Gala Konkursu „Odpowiedzialni” - dwukrotnie
  • Konferencja nt społecznej odpowiedzialności biznesu (Politechnika Wrocławska)
  • „Sky is the limit” – warsztaty podczas ogólnopolskiej konferencji
  • Dzień odpowiedzialnego biznesu (Komitet Lokalny AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, koło naukowe BOSS)
  • Szokujące rozmowy z AIESEC (Komitet Lokalny AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, koło naukowe BOSS)

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max