/Wolontariat.html Wolontariat / Włączamy naszych Klientów

O nas

Wolontariat / Włączamy naszych Klientów

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa projekt, który będzie łączył wymiar edukacyjny, czyli zdobycie konkretnych umiejętności biznesowych z zaangażowaniem społecznym. Możemy przygotować projekty uwzględniające m.in.: sadzenie drzew, remontowanie obiektów naszych partnerów społecznych, organizowanie imprez sportowych dla dzieci i inne.

Np. na mocy podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim Nasz Dom Habitat for Humanity, przyłączyliśmy się z naszymi Klientami do akcji budowania domów dla ludzi najbardziej potrzebujących.

Inicjatywa łączy działania edukacyjne i społeczne. Wspólna budowa domu to zadanie, które sprzyja realizacji działań szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem czy budowy i integracji zespołu. Polecamy tę formę wszystkim, którzy chcieliby wzmocnić i zintegrować swój zespół dzięki pracy na rzecz społeczności lokalnej.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max