/Wdrazanie_kultury_coachingowej.html Wdrażanie kultury coachingowej - Profes

HRM

Wdrażanie kultury coachingowej

Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiągnięciu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole.
Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.

Robert Dilts

Coaching to skuteczna i potwierdzona metoda wspierania innych w taki sposób, aby ujawniali oni cały swój potencjał i brali odpowiedzialność za własne działania i wybory. Metoda ta przynosi najlepsze rezultaty dzięki systemowemu podejściu do wdrożenia kultury coachingowej w całej organizacji.

We wdrażaniu kultury coachingowej niezwykle istotne jest, by na pierwszym etapie projektowania programu wdrożenia stylu coachingowego, zdefiniować, na jakim poziomie dojrzałości jest organizacja:


etapy dojrzalosci organizacji
Kolejnym etapem po określeniu poziomu dojrzałości organizacji jest planowanie działań adekwatnych do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:


zintegrowana kultura coachingowa

Jakie widzimy korzyści z wdrażania kultury coachingowej w organizacji?

  • Wspieramy kulturę organizacyjną firmy.
  • Wzmacniamy zachowania zgodne z wartościami firmy.
  • Wzbudzamy wewnętrzną motywację pracowników jako uzupełnienie motywacji finansowej.
  • Zwiększamy efektywność pracy zespołowej.
  • Budujemy przyjazną atmosferę w zespołach.
  • Uczymy samodzielności i brania odpowiedzialności za zadania przez pracowników.
  • Przeciwdziałamy wypaleniu zawodowemu.
  • Pobudzamy do kreatywności.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Zapraszamy do kontaktu.


1 "Coaching culture maturity assessment David Meginsson and Clutterbuck”

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec