/Trzeci_wymiar_przywodztwa.html Trzeci wymiar przywództwa

Synercube

Trzeci wymiar przywództwa

Aż 85% osób zajmujących stanowiska menedżerskie i kierownicze sądzi, że realizuje idealny styl przywództwa 7.7+. W rzeczywistości stosuje go tylko 15% przywódców.
Czy masz odwagę sprawdzić, w którym gronie jesteś?

 

Trzeci wymiar przywództwa

Stosowany od lat 60. XX wieku Managerial Grid Model, wyróżniający 5 stylów kierowniczych, opiera się na matrycy uwzględniającej współrzędne „orientacja na ludzi” oraz „orientacja na rezultaty”. Coraz częściej wskazuje się jednak na brakujący dotychczas wymiar – wartości. W obliczu narastającej zmienności środowiska, w jakim funkcjonują menedżerowie, współczesne organizacje wymagają bowiem nowego punktu odniesienia.

Trójwymiarowy model Synercube stanowi przełomowe rozwinięcie znanych dotychczas koncepcji przywództwa. Uwzględniając zorientowanie na ludzi, na rezultaty oraz na wartości, pozwala nie tylko precyzyjnie zidentyfikować stosowany styl kierowniczy, ale i rozwinąć menedżerską dojrzałość w oparciu o feedback udzielany w ramach LEADERSHIPLAB przez innych przedstawicieli kadry zarządzającej.

 

Style menedżerskie

Bazując na trzech powyższych wymiarach, model przywództwa Synercube definiuje 10 stylów menedżerskich:

 • Styl 7.1-: Dyktator, despota  / wskazuje pracownikom jasny cel działania i egzekwuje realizację określonego planu
 • Styl 7.1+: Promotor, opiekun / prowadzi i wychowuje pracowników, doceniając ich wsparcie, ale nie akceptując ich sprzeciwu
 • Styl 1.7-: Pochlebca / uległy i miły, skłonny do zadowalania wszystkich wokół poprzez nawiązywanie dobrych stosunków i unikanie konfliktów
 • Styl 1.7+: Entuzjasta o miękkim sercu / „nie martw się, wszystko będzie w porządku” – wykazuje nieuzasadniony optymizm i fantazjuje na temat planów i zadań
 • Styl 4.4-: Konserwatysta, formalista  / balansuje i szuka kompromisów, za wszelką cenę unika konfliktów i ryzyka
 • Styl 4.4+: Tradycjonalista  / cechuje go wytrwałość, jest pracownikiem lojalnym, zaangażowanym i dumnym z udziału w historii i osiągnięciach organizacji
 • Styl 1.1-: Obojętny, cynik / „dajcie mi wszyscy święty spokój!” – uchyla się i unika każdej formy zaangażowania się
 • Styl 1.1+: Pełen zahamowania, niespełniony / czeka i ma nadzieję, jego chęć angażowania się i wychodzenia z inicjatywą pozostaje w sferze fantazji
 • Styl 7.7-: Oportunista, manipulator / wykorzystuje innych i manipuluje, aby osiągnąć własne, indywidualne cele
 • Styl 7.7+: Wizjoner / oddany organizacji, doskonali własne kompetencje oraz niesie pomoc pracownikom w realizacji ich potencjału

 

Uczestnicy

Synercube został stworzony z myślą o przedstawicielach top managementu: menedżerach wysokiego szczebla, dyrektorach, członkach zarządu, prezesach – kluczowych postaciach, wpływających na rozwój swoich organizacji. Ich doświadczenia umożliwiają wspólne podjęcie próby współpracy w obliczu konfliktów oraz dyskusję o sednie wyzwań obszaru przywództwa, z jakimi mierzą się w codziennej praktyce zawodowej. Weryfikacja wpływu własnych decyzji i zachowań na innych członków zespołu odbywa się w obiektywnym otoczeniu, nieskażonym hierarchią, pozycją, wpływami czy interesami. Informacja zwrotna od przedstawicieli tego samego środowiska stanowi dodatkową wartość dla każdego uczestnika.

 

Korzyści

 • poczujesz zaangażowanie, którego się nie spodziewałeś – weźmiesz odpowiedzialność zarówno za swój rozwój indywidualny, jak i rozwój członków Twojego zespołu,
 • doświadczysz wolności i pełnego zaufania – sam zdecydujesz, czego będziesz się uczył i jak rozwinie się Twoja współpraca z innymi uczestnikami,
 • otrzymasz szczery i niczym nieskażony feedback – dowiesz się w jaki sposób Twoje wybory i zachowania wpływają na inne osoby,
 • opracujesz własną ścieżkę wdrożenia kultury organizacji opartej na wartościach – zweryfikujesz jaki wpływ na synergię zespołu mają wspólnie wyznawane wartości,
 • dowiesz się jak utrzymywać efektywność własną i całej organizacji – sprawdzisz, jakie zachowania pozwalają utrzymać synergię nawet w obliczu konfliktów.

 

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.