/Szkolenia-dla-pracownikow.html Szkolenia dla pracowników - Profes

HRM

Szkolenia dla pracowników

Przez ponad 25 lat pracy na polskim rynku wypracowaliśmy własne „know how”, opierając się na wiedzy trenerów praktyków i współpracy z ponad 3 000 Klientów. Prowadzone przez nas szkolenia dla pracowników wykorzystują najnowocześniejsze metody podnoszenia efektywności oraz opierają się na stymulacji rozwoju kompetencji, co bardzo szybko przynosi znakomite rezultaty.

zapewnia efektywne szkolenia

Decydując się na realizację szkoleń dla pracowników we współpracy z firmą Profes, masz pewność, że osoby zatrudnione w Twojej organizacji zdobędą nowe, cenne umiejętności. To, co czyni PRO-skills™ szczególnym, to fakt, że widoczne efekty pojawiają się nie tylko w wyniku realizacji projektu, ale również w długim okresie po jego zakończeniu. Jest to związane przede wszystkim z wypracowaniem indywidualnego planu działania, który jest znakomitą kontynuacją szkolenia dla pracowników.

skutecznie rozwija kompetencje

Model PRO-tools™ zakłada, że każda kompetencja miękka – np. komunikacja czy zarządzanie czasem, powinna przejawiać się w postaci konkretnych zachowań czy działań. Są one definiowane poprzez szereg narzędzi, których wykorzystanie powinno się w ramach tej kompetencji opanować. Dzięki szkoleniom pracowniczym realizowanym przy wykorzystaniu tej metody można jasno określić cele szkoleniowe oraz przeprowadzić czytelną ewaluację wyników. Oparte na takim modelu szkolenia dla pracowników dają znakomite, wymierne efekty, które doceniają sami szkoleni oraz ich przełożeni.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.