/Szkolenia-dla-handlowcow-certyfikacja.html Certyfikacja - Szkolenia dla handlowców

Sprzedaż

Certyfikacja, szkolenia dla handlowców

Program certyfikacji Handlowców to nie tylko rzetelnie przygotowane szkolenia dla handlowców, lecz cykl aktywności, które przygotowują ich do skutecznego wykonywania stawianych im zadań. W ramach programu uczestnicy biorą udział m.in. w szkoleniach na sali, szkoleniach e-learningowych, warsztatach, coachingach w miejscu pracy oraz wymieniają się doświadczeniami i biorą udział w aktywnościach przygotowanych na platformie e-learningowej e-profes.

Śmiało można stwierdzić, że proponowane przez nas szkolenia dla handlowców są szyte na miarę. Program osadzony jest w realiach Państwa firmy oraz dopasowywany do potrzeb, poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywny wynik na egzaminie końcowym, otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Pozostałe osoby otrzymują zaświadczenie o udziale w programie.

Korzyści, czyli dlaczego warto?

 • Udział w programie pozwala na uporządkowanie posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, dzięki naszym szkoleniom dla handlowców uczestnicy zyskują możliwość zastosowania zdobytych kwalifikacji w praktyce.
 • Program daje możliwość zidentyfikowania obszarów rozwoju Handlowców.
 • Program certyfikacji to szansa na wyłonienie Handlowców o najwyższym potencjale i dużej motywacji do pracy.
 • Udział w programie to rozwój i ujednolicenie kompetencji oraz możliwość zwiększenia samodzielności oraz efektywności pracy Handlowców.

Przykładowa tematyka szkoleń handlowych PROFES

 1. Trudne sytuacje w pracy z Klientami – szkolenie handlowe mające na celu rozwój kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów w kontakcie z Klientem oraz poznanie zasad obsługi w stanowiących wyzwanie sytuacjach.
 • Uczestnicy dowiedzą się:
  • jakie są oczekiwania Klientów względem firmy oraz samych Handlowców
  • jakie zachowania cechują Handlowca dbającego o satysfakcję Klienta
 • Uczestnicy poznają:
  • techniki komunikacji  w trudnych sytuacjach
  • typy osobowości Klienta
  • sposoby reagowania na zarzuty Klienta
 • Uczestnicy zaplanują:
  • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze obsługi Klienta

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Wraz z rozwojem konkurencyjności rynku, rosną zarówno potrzeby Klientów w zakresie profesjonalnego doradztwa i obsługi, jak i ich wymagania. Szkolenie handlowe wspierające Doradców w rozwiązywaniu trudnych sytuacji jest polecane szczególnie działom odpowiedzialnym za obsługę procesów reklamacyjnych, działom obsługi Klienta, pracownikom contact centre oraz handlowcom oferującym złożone produkty lub usługi.

 

 1. Techniki aktywnej sprzedaży – celem tego szkolenia handlowego jest rozwój kompetencji efektywnej komunikacji i budowania relacji w obszarze kontaktu i obsługi Klienta, badania motywów zakupowych, przedstawiania oferty i reagowania na obiekcje.
 • Uczestnicy dowiedzą się:
  • jak kontrolować cały proces sprzedaży
  • jak korzystać z algorytmów rozmów z Klientami
  • jak przedstawiać ofertę, posługując się faktami
 • Uczestnicy poznają:
  • narzędzia komunikacji i budowania relacji w kontakcie z Klientem
  • metody asertywnego wyrażania własnego zdania
  • przydatne techniki sprzedaży i obsługi Klienta
 • Uczestnicy zaplanują:
  • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze aktywnej sprzedaży

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Każdy kontakt z Klientem to szansa na sprzedaż. Znajomość technik aktywnej sprzedaży jest niezbędnym elementem, by w pełni te szanse wykorzystywać. Opracowane przez nasz szkolenie, osadzone w wymiarze praktycznym, jest polecane przede wszystkim tym firmom, które poszukują sposobów wyeliminowania utraconych możliwości finalizacji transakcji, wynikających z pasywnego podejścia do sprzedaży.

 

 1. Jak przekonać Klienta do produktu? – szkolenie mające na celu wyposażenie Handlowców w wiedzę na temat własnego produktu, także w kontekście oferty konkurencji i w umiejętności jego aktywnej sprzedaży.
 • Uczestnicy dowiedzą się:
  • jak przekładać standardy obsługi Klienta na codzienną pracę
  • jakie cechy ich produktu/usługi zaspokajają konkretne oczekiwania Klientów
 • Uczestnicy poznają:
  • powszechne luki w obsłudze Klienta i sposoby ich eliminowania
  • techniki aktywnej sprzedaży dopasowane do specyfiki własnego produktu/usługi
 • Uczestnicy zaplanują:
  • Indywidualny Plan Rozwoju w obszarze obsługi Klienta i finalizowania sprzedaży

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie? Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przez Handlowcami jest rosnący poziom wyedukowania Klientów w zakresie kupowanych towarów i usług. Bardzo często Klient wie równie dużo lub – wzbogacony szeroką wiedzą na temat oferty konkurencji – nawet więcej niż Doradca. Ważna jest więc nie tylko dokładna znajomość własnego produktu, ale i metod jego aktywnej sprzedaży, w tym posługiwania się językiem korzyści czy uwypuklania przewag konkurencyjnych.

Zapraszamy!

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec