/Szkola_Glowna_Handlowa.html Szkoła Główna Handlowa

O nas

Szkoła Główna Handlowa

SGH jest nie tylko najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, ale też jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Czołowa rola uczelni została ponownie potwierdzona m. in. w rankingu szkół wyższych w 2013 roku. SGH znacznie wyprzedzała zarówno jednostki prywatne jak i państwowe.

Wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie organizowaliśmy studia podyplomowe KAIZEN w zarządzaniu jakością usług.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.