/System-ocen.html System ocen - Profes

HRM

System ocen. Pozytywnie

 

Ocena pracownicza bez negatywnych elementów motywuje do rozwoju.
Doświadczenie PROFES

Naszym Klientom oferujemy wdrożenie profesjonalnych Systemów Ocen Pracowniczych.

  • Opracowanie Systemu Ocen Pracowniczych na podstawie wymagań Klienta
  • Wdrożenie opracowanego systemu do struktury funkcjonowania firmy  
  • Przygotowanie pracowników do uczestniczenia w ocenie
  • Przygotowanie przełożonych do prowadzenia ocen okresowych

Z naszego doświadczenia doradczego wynika, że ocena bez elementu negatywnego skutecznie motywuje do rozwoju.

Zachęcamy Państwa do pozytywnego spojrzenia na projektowany system ocen pracowniczych!

Pozytywnie, czyli jak?

Korzyści z pozytywnego projektowania Systemu Oceny widzimy szczególnie w aspekcie rozwoju kompetencji, które umożliwiają realizację celów biznesowych.

Jeśli firma posiada system Zarządzania Przez Cele to pracownicy wiedzą jakie rezultaty powinni osiągnąć w swojej pracy. Natomiast w ramach Systemu Oceny Pracowniczej przełożeni z pracownikami ustalają jak działać, jak się zachowywać, żeby te cele osiągnąć.

Jedną z kluczowych funkcji SOP (System Ocen Pracowniczych) jest motywowanie pracowników do osiągania wyznaczonych im celów.

Zbudowane pozytywnie komunikaty w ocenie kompetencji angażują pracowników, wspierają aktywną i odpowiedzialną postawę pracowników w realizacji wyznaczonych im zadań.

Źródłem pozytywnego Systemu Ocen jest katalog pozytywnych zachowań opisujących daną kompetencję. Skala oceny zachowań w wybranej kompetencji (strategicznej, hierarchicznej lub funkcjonalnej) pełni funkcję weryfikacyjną.

Przykładowy opis zachowań w kompetencji „Aktywne sprzedawanie” (opracowanie PROFES®)

Aktywne sprzedawanie

 

 

Przejawianie inicjatywy w pozyskiwaniu i utrzymywaniu Klienta

Nigdy

Czasami

Często

Zawsze

 
 

1

Wykorzystuję zebrane informacje rynkowe o Kliencie do przygotowania oferty i rozmowy

 

 

 

 

 

2

Opracowuję wstępne korzyści dla Klienta wynikające z oferty i odpowiedzi na potencjalne zastrzeżenia

 

 

 

 

 

3

Rozmawiam na tematy pozabiznesowe

 

 

 

 

 

4

Okazuję werbalnie i pozawerbalne zainteresowanie rozmówcą

 

 

 

 

 

5

Ustalam zasady i przebieg spotkania

 

 

 

 

 

6

Komunikuję cele spotkania

 

 

 

 

 

7

Stosując parafrazę sprawdzam zrozumienie Klienta (jego potrzeby, obiekcje)

 

 

 

 

 

8

Prezentuję produkty i rozwiązania językiem korzyści wynikającym z potrzeb Klienta

 

 

 

 

 

9

Docieram do rzeczywistych powodów zastrzeżeń Klienta. Odróżniam zastrzeżenia merytoryczne od emocjonalnych.

 

 

 

 

 

10

Identyfikuję sygnały zakupu wysyłane przez Klienta i na nie reaguję

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zacząć?

  1. Warto uważnie spojrzeć na firmowe wartości. One już wpływają na system. Wartości są funkcją sposobu jaki firma ma na prowadzenie swojego biznesu. Spójny z wartościami firmowymi System Ocen Pracowników nadaje właściwy kierunek biznesowi.
  2. Jeśli decydujemy się na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Oceny Pracowniczej polecamy z naszego doświadczenia doradczego przygotowanie kampanii informacyjnej do pracowników. Zapowiedź zmian jest jednym z elementów zarządzania.
Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec