/Synercube_na_polskim_rynku!.html Synercube na polskim rynku!

Aktualności

Synercube na polskim rynku!

26 stycznia 2018

 

Przez prawie 60 lat analiza modeli przywództwa opierała się na dwóch podstawowych wymiarach – orientacji na ludzi i orientacji na rezultaty. Innowacyjna koncepcja Synercube, którą już w tym roku zaoferujemy naszym Klientom, uzupełnia siatkę kierowniczą o trzeci wymiar – orientację na wartości.

Teoria przywództwa Synercube stanowi krok w kierunku samodzielnego rozwoju i dostrzeżenia zmian, które umożliwią wdrożenie efektywnej synergii w strukturach organizacji. Koncept ten wyposaża uczestników szkoleń w wiedzę na temat jakości relacji na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Łącząc trzy podstawowe wymiary – orientację na ludzi, rezultaty i wartości – a następnie osadzając je w schemacie sześcianu, autorzy koncepcji Synercube wyodrębnili 10 stylów przywództwa, w tym postrzegany jako wzór idealny: model 7.7+. Każdy z nich stanowi wzór doskonale znanych zachowań, które mogą objawiać się podczas codziennych dyskusji czy spotkań.

Style przywództwa Synercube stanowią punkt odniesienia dla osób dążących do usprawnienia stosowanego stylu zarządzania. Dają również możliwość zespołowego wypracowania kompromisu dotyczącego efektywnych praktyk i zachowań oraz poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym.

Pełną ofertę programu Synercube przedstawimy Państwu już wkrótce. 

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec