/Standardy-sprzedazy-i-obslugi-klienta.html Standardy obsługi Klienta - PROFES

Sprzedaż

Standardy sprzedaży i obsługi Klienta


Standard to najprostszy i najbardziej skuteczny sposób realizacji danego zadania.

Opracujemy standardy pracy, które pomogą utrzymać efektywność Handlowców na najwyższym poziomie, obniżą koszty wdrażania nowych Handlowców, ujednolicą poziom wiedzy i pozwolą na gromadzenie i zarządzanie wiedzą. Standardy obsługi klienta bezpośrednio przekładają się na obroty oraz wyniki finansowe firmy, dlatego warto dbać o to, by były one jak najwyższe.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest bowiem stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a w przypadku handlu ma to szczególne znaczenie. Przygotowywane przez nas standardy obsługi klienta są zawsze idealnie dopasowywane do potrzeb poszczególnych organizacji.

Korzyści ze standaryzacji

  • Konkretne, zdefiniowane i opisane standardy codziennej pracy Handlowca
  • Mobilizacja Handlowców do podejmowania systematycznych działań
  • Ujednolicenie wiedzy i proste zarządzanie wiedzą
  • Tanie i szybkie wdrożenie nowych Handlowców
  • Usprawnienie zarządzania firmą dzięki monitorowaniu odchyleń i niesprawności

Standaryzacja procesów sprzedażowych - przebieg procesu

  1. Audyt wewnętrzny, dzięki któremu identyfikujemy działania, które mają istotny wpływ na wyniki osiągane przez Handlowców
  2. Analiza istniejących standardów pod kątem przydatności w pracy Handlowców
  3. Praca z Zarządem, Dyrektorami i Menedżerami Sprzedaży oraz Handlowcami w celu określenia kluczowych potrzeb w obszarze standaryzacji
  4. Opracowanie standardów
  5. Wdrożenie – doradztwo, szkolenia sprzedawców

Dobrze opracowane standardy obsługi Klienta to efekt wieloaspektowej analizy i oceny oczekiwań Klienta, jak również możliwości i kompetencji pracowników. Bez wypracowania takich standardów zarządzanie firmą może wiązać się z koniecznością stałego rozwiązywania problemów związanych z przeciągającym się okresem wdrażania nowych pracowników. Warto zatem zadbać o to, by proces ten uległ maksymalnemu skróceniu, co będzie z korzyścią zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Zapraszamy do współpracy!

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec