/Spoleczna_odpowiedzialnosc.html Biznes odpowiedzialny

O nas

Biznes odpowiedzialny

Biznes odpowiedzialny społecznie

W biznesie widzimy więcej niż tylko własne, komercyjne cele.


Odpowiedzialny Biznes (odpowiednik ang. Corporate Social Responsibility) to filozofia prowadzenia działalności produkcyjnej czy usługowej, zgodnie z którą budowane są trwałe, pozytywne relacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - interesariuszami.

W PROFES® traktujemy biznes nie tylko jako świadczenie usług na rzecz Klientów, ale takie funkcjonowanie naszej organizacji, które pozwoli nam nazwać siebie firmą odpowiedzialną społecznie.

Zapraszamy Państwa do inspirującej lektury naszego Raportu społecznego.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.