/Rownosc_szans.html Równość szans / Różnorodność

O nas

Równość szans / Różnorodność

Stosowane w PROFES® praktyki z zakresu zarządzania uwzględniają zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Popieramy i aktywnie włączmy się w kampanie promujące ten temat i dzielimy się własnymi doświadczeniami.

Już w 2006 r. firma PROFES® zajęła 6 miejsce w kategorii MŚP w konkursie "Firma równych szans" organizowanym w ramach projektu Gender Index.

W 2011 r. Ewa Karpińska-Bryke, członek zarządu PROFES znalazła się wśród Ambasadorów promujących aktywność kobiet. Nominację otrzymała z rąk wiceminister gospodarki – Ilony Antoniszyn-Klik. W latach 2012-2014 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Aktywność Kobiet.

Celem Stowarzyszenia jest zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym. Stowarzyszenie prowadzi wiele ciekawych projektów, w tym cykliczny Konkurs Aktywność Kobiet, który nagradza osoby przyczyniające się do obecności kobiet w szeroko rozumianym życiu publicznym: w biznesie, w polityce, w nauce, w kulturze, w mediach, w strukturach samorządowych, w działalności społecznej.

 

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.