/Rekordowe_fundusze_na_kursy__szkolenia_i_studia_z_KFS_na_Dolnym_Slasku.html Rekordowe fundusze na kursy, szkolenia i studia z KFS na Dolnym Śląsku

Aktualności

Rekordowe fundusze na kursy, szkolenia i studia z KFS na Dolnym Śląsku

13 lutego 2017

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych szkoleniami dofinansowanymi z KFS

Z założenia KFS ma zapobiegać utracie pracy w związku ze zmianą oczekiwań rynku i pracodawców. W 2017 roku dofinansowanie przeznaczone jest dla osób pracujących w konkretnych branżach (przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, a także opiece zdrowotnej i pomocy społecznej), wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dłużej niż 15 lat, a także pracujących w zawodach deficytowych.

Zawody deficytowe zidentyfikowane na Dolnym Śląsku:

https://barometrzawodow.pl/;
http://mz.praca.gov.pl/Puls2/MZ/lista/wyswietl.do?id=MZ0040&menuNazwa=mz_main&menuId=170311

 
 
Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max