/Rejestr_Uslug_Rozwojowych.html Baza Usług Rozwojowych

Dotacje

Baza Usług Rozwojowych

Co to jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych (wcześniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) to platforma informatyczna za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą wybrać i zgłosić siebie, swoją firmę oraz swoich pracowników do udziału w usługach rozwojowych (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, e-learning), w tym w szczególności w usługach rozwojowych finansowanych ze środków publicznych. Baza ma zapewniać powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Baza będzie stanowić centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

 

  • Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Kwota dofinansowania może wynieść między 50% a 80%
  • W każdym województwie zostanie wybrany Operator, do którego będzie można kierować pytania odnośnie usług rozwojowych w danym województwie, a także będzie operacyjnie obsługiwał / udzielał dofinansowania przedsiębiorcom.
  • Dofinansowanie do usług rozwojowych otrzymuje się w postaci refundacji lub bonów, w zależności od województwa.

Baza Usług Rozwojowych

Proces zakupu usługi przez Bazę

Proces ten różni się dla usług otwartych i zamkniętych.

Chcąc skorzystać np. ze szkolenia otwartego, należy zarejestrować się na inwestycjawkadry.pl, wyszukać odpowiedniego szkolenia (może być w dowolnym województwie) z zaznaczoną opcją dofinansowania. Po zapisaniu się na usługę należy zgłosić się do Operatora w swoim wojewóztwie i podpisać z nim umowę. W niektórych województwach kolejność może być odwrotna - najpierw zgłaszamy się do operatora następnie wybieramy usługę. W województwie dolnośląskim obowiązuje pierwsza kolejność. Po dokonaniu formalności u Operatora oraz zapłaty przychodzi moment na szkolenie, a zaraz po nim ocenę szkolenia na specjalnym formularzu, który wraz z fakturą, dowodem zapłaty i zaświadczeniem z firmy szkoleniowej składa u Operatora i czeka na zwrot dofinansowania. W niektórych województwach rozliczenie z Operatorem może odbywać się przy pomocy bonów.

W przypadku szkolenia zamkniętego proces ten różni się na samym początku. Usługi zamknięte, dedykowane nie są ogłaszane w Bazie Usług Rozwojowych. Firma która chciałaby skorzystać z takiego rozwiązania umieszcza ogłoszenie o zapotrzebowaniu na tablicy ogłoszeń i czeka na oferty firm szkoleniowych, lub poza bazą umawia się z firmą szkoleniową i doprecyzowuje szczegóły. Wtedy dopiero firma szkoleniowa zamieszcza w Bazie Usługę która jest widoczna tylko dla niej, Klienta oraz danego Operatora. Dalsze kroki procesu wyglądają już tak samo czyli podpisanie umowy z Operatorem, szkolenie, rozliczenie i zwrot.

 

Jakie są ograniczenia?

Niestety Baza Usług Rozwojowych nie oferuje dofinansowania dla każdego. Skorzystać mogą tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Poza tym:

  • Jedna firma może podpisać tylko jedną umowę, a więc należy uwzględnić wszystkie swoje potrzeby do 2019 roku włącznie (Dolnośląskie)
  • Limit na jedną firmę wynosi 25 000 zł
  • Limit na jedną usługę i/lub szkolejnie wynosi 5000 (dofinansowanie jednej usługi zamkniętej lub jednego szkolenia otwartego dla jednej osoby nie może wynieść więcej niż 5000 zł)
  • Szkolić mogą się tylko przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

PROFES w Bazie Usług Rozwojowych

PROFES jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Posiada akredytację do świadczenia usług rozwojowych z dofinansowaniem.

Deklarujemy wsparcie przy pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania z Operatorami w poszczególnych województwach.

Wszystkie osoby chcące skorzystać ze środków publicznych zapraszamy do kontaktu z nami w celu dokładnego sprawdzenia możliwości w Państwa regionie.

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec